Korte cursus Caring from the Heart

Korte cursus Caring from the Heart - Goed zorgen voor jezelf - bij Nyingma Centrum Nederland

Caring from the Heart

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.

Zorgzaam zijn betekent dat we onszelf en anderen koesteren; het betekent dat we al het leven als een kostbaar geschenk beschouwen.

Wat betekent ‘Caring from the Heart’?

In deze zes lessen ontdek je hoe je zorgzaam kunt zijn voor je lichaam, je geest en je emoties onder moeilijke omstandigheden: zorgzaam vanuit je hart. De wens dat we zorgzamer zijn voor onszelf is voor Tarthang Tulku een van de redenen waarom hij het boek Caring heeft geschreven. Als we Caring ontwikkelen, zien we nieuwe mogelijkheden voor vreugde, gezondheid en zingeving ontstaan in ons leven.

De lessen kunnen voor de deelnemer zowel een introductie als een verdieping zijn.

Doet Caring er echt toe? Waarom en op welke wijze?

Deze vraag is het uitgangspunt en de inspiratie voor deze zes Caring-lessen.
Je zult gaan ontdekken wat deze vraag voor jou betekent. We gaan de vraag onderzoeken en tijdens het praktisch oefenen in de vorm van visualisaties, begeleide meditaties, Kum Nye oefeningen en het werken in tweetallen zul je een mogelijk antwoord vinden.

Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden. Ten grondslag aan je antwoord ligt jouw ervaring.

Welke kwaliteiten hebben we nodig om Caring from the Heart – Zorgzaamheid vanuit ons Hart – te ontwikkelen?

De kwaliteiten die we tijdens de zes lessen zullen onderzoeken zijn:

  • respect en zelfrespect zodat we ‘goed’ voor onszelf kunnen zijn;
  • onvoorwaardelijke vriendschap met onszelf, zodat we oprechte zorgzaamheid kunnen bieden aan onze moeilijkheden en onvolkomenheden; en
  • vergeving en zelfvergeving zodat we ons hart kunnen bevrijden van pijn.

In ons onderzoek zijn opmerkzaamheid, gewaarzijn en het bieden van zorgzaamheid essentieel.

Begeleiding: Guda van der Lee en Tetske Hoitsma

Inhoud van de zes lessen Caring from the Heart

Les 1 en Les 2: Kwaliteiten van Caring

Het onderzoeken van kwaliteiten van Caring die al in ons aanwezig zijn, opent ons hart voor een oprechte waardering van ons wezen.

Les 3 en Les 4: Onvoorwaardelijke vriendschap met onszelf

Het ervaren van hoe onvoorwaardelijke vriendschap met onszelf ondersteunend en voedend kan zijn voor wat we het meest koesteren in onszelf en anderen.

Les 5 en Les 6: ‘De nectar van Caring’
Lijden is universeel, Caring moet dus ook universeel zijn.

Voelen hoe ‘de nectar van Caring’ het lijden van ons lichaam en onze geest kan helen.

Caring brengt lichaam en geest, hart en hoofd, in evenwicht.


Schrijf je in voor de Online cursus Caring from the Heart

  • 12 mei t/m 16 juni 2021
  • woensdag van 16:00 – 17:30 uur
  • 6 lessen, online via Zoom
  • maximaal 15 deelnemers

Kosten: 85,-.
Nyingma cursisten, studenten met collegekaart en Stadpashouders betalen € 75,-.


Praktische informatie

Voor wie is de cursus Caring from the Heart geschikt?

Deze cursus is geschikt voor voor iedereen die beter voor zichzelf en anderen wil leren zorgen. Speciale voorkennis is niet vereist.

Literatuur

Caring by Tarthang Tulku - book cover

De cursus Caring from the Heart is gebaseerd op het boek Caring, het meest recente boek van Tarthang Tulku.

Aanschaf van het boek is wenselijk. Een Nederlandse vertaling is helaas nog niet verkrijgbaar. Aan cursisten wordt wel een deel van de leesstof in voorlopige Nederlandse vertaling ter beschikking gesteld.

Vervolgcursus

Na afloop van deze korte cursus ben je van harte welkom om door te stromen in de cursussen Caring I: Caring for Yourself en/of Caring II: Omgaan met emotie, die ieder bestaan uit 12 lessen.

Deze korte cursus Caring is gebaseerd op de retraite Caring from the Heart die Helena Gold begin 2021 online verzorgde.