Serie van 6 Themaworkshops Kum Nye Yoga | Online

Een workshop Kum Nye Yoga is als een mini-retraite voor lichaam en geest. Door te focussen op een thema biedt de workshop extra verdieping.

Aankomende workshops Kum Nye Yoga

Serie van 6 maandelijkse workshops

Eens per maand ben je op zaterdagochtend welkom bij de themaworkshop Kum Nye Yoga.

Je kunt je inschrijven voor de serie van 6 workshops van januari t/m juni 2022, of ze los volgen.

De workshops maken deel uit van de Jaartraining Kum Nye ontwikkelen, die loopt van september tot juni in het volgende jaar.

Programma

Serie van 6 themaworkshops januari – juni 2022

  • zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur
  • serie van 6 workshops
  • 1 x per maand
  • online
  • maximaal 15 deelnemers

Kosten voor de serie van 6 workshops: € 150,-

Inschrijven voor 1 workshop

Wil je een workshop los volgen? Schijf je dan in via de inschrijfknop bij de beschrijving van die workshop, hieronder.

Je betaalt voor een losse workshop € 35,-. Nyingma cursisten betalen € 25,- per workshop.De 6 themaworkshops 2022 op een rij

Workshops 1 t/m 3 – september t/m december 2021

Workshop 4 – Innerlijke ruimte

Het lijkt alsof we het steeds drukker krijgen in ons leven: of we de ruimte voor onszelf steeds meer veilig moeten stellen in onze agenda, op ons werk of in ons privé-leven. We zijn steeds druk met deze ruimte te ‘organiseren’. Kunnen we het gevoel van ‘te weinig ruimte’ ontspannen? Ongeacht de omstandigheden leren leven vanuit onze innerlijke ruimte en rust?

Innerlijke ruimte | Online Workshop Kum Nye Yoga 4
zaterdag 22 januari, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 5 – Het hart openen

De uitdrukking ‘van ganser harte’ geeft weer hoe we graag ons leven willen leiden: voluit, zonder terughouden en zonder ons te forceren. Afgestemd zowel op onze diepe verlangens als op de vraag van de omstandigheden. Toch lijkt ons hart zich vaak niet te storen aan wat we graag willen. Wat we wel kunnen is: gunstige voorwaarden scheppen voor het hart om zich vanzelf te openen. Ontspannen van het fysieke hartgebied en oefeningen die innerlijk evenwicht stimuleren werken in die richting.

Het hart openen | Online Workshop Kum Nye Yoga 5
zaterdag 26 februari, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 6 – Energiecentra in balans

Geleidelijk krijgen we steeds meer contact met de energiestromen in ons lichaam. We worden ons bewust van de energiecentra, die onze energetische toestand weerspiegelen in de vorm van emoties. Door deze centra bewust te beïnvloeden kunnen we ook onze algehele toestand meer in balans brengen. De Kum Nye-oefeningen in deze workshop zijn gericht op de verschillende energiecentra in ons lichaam en hun doorstroming.

Energiecentra in balans | Online Workshop Kum Nye Yoga 6
zaterdag 19 maart, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 7 – Lichaam en geest in balans

De eenheid die we ‘mens’ noemen maakt deel uit van oneindig complexe, elkaar beïnvloedende niveaus van leven met fysieke, psychologische en emotionele aspecten. Spanningen in die gebieden beletten een soepel functioneren en brengen ons uit balans. Door ontspannen krijgen we innerlijk meer ruimte en inzicht in wat er zich in ons afspeelt. Bovendien leren we vaardigheden om balans te vinden en te bewaren.

Lichaam en geest in balans | Online Workshop Kum Nye Yoga 7
zaterdag 16 april, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 8 – De helende kracht van Kum Nye

Kum Nye is een zachte vorm van zelfgenezing die ons een aanzet kan geven om voldoening te vinden binnen onszelf. Lichaam en geest kunnen gevoed en geheeld worden als we onze gevoelens en sensaties diep aanraken en ze door het fysieke lichaam laten verspreiden. Het stromen van de energie maakt het hele lichaam levendig en licht. Geleidelijk aan worden we ons bewust van een alles doordringend energieveld in ons lichaam en erbuiten.

De helende kracht van Kum Nye | Online workshop Kum Nye Yoga 8
zaterdag 14 mei, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 9 – Vreugde van Zijn

Kan het contact met je gewaarwording zo direct zijn dat niets zich meer tussen jou en de ervaring bevindt? Geen getuige of commentator? Dat je helemaal opgaat in je ervaring? En kan je aandacht zo open zijn als bij het ontvouwen van een wonder? Voorbij herinneringen en verwachtingen? Vreugde van bestaan kan geproefd worden als we voorbij onze verwachtingen leren afstemmen op de directe ervaring.

Vreugde van zijn | Online workshop Kum Nye Yoga 9
zaterdag 11 juni, 2022 | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Praktische informatie

Voor wie zijn de workshops geschikt?
Deelname staat open voor iedereen, zowel beginners als gevorderden.

Hoe bereid ik me voor?
Draag in de workshop bij voorkeur comfortabel zittende kleding.

Opbouw van de workshop
Iedere workshop wordt ingeleid met een toelichting op het thema, maar de nadruk ligt op de oefeningen. Aansluitend aan iedere Kum Nye oefening zit je een poosje in meditatieve stilte.

Halverwege de workshop is er een stille pauze van ongeveer 20 minuten, zodat je een kopje thee kunt drinken met wat lekkers.

Begeleiding: Kum Nye staf

Literatuur


Themaworkshops 1 t/m 3 – sept t/m dec 2021

Workshop 1 – Luisteren naar het lichaam

We ervaren ons lichaam voornamelijk door middel van voelen, maar nemen slechts een klein deel waar van wat er te voelen is. Zodra we immers een gevoel herkennen, benoemen we het, vinden er iets van, en reageren er op. In plaats van in contact met het zich ontwikkelende gevoel te blijven, schieten we in ons hoofd. Het lichaam komt zo niet aan zijn trekken. We verliezen onze natuurlijke sensitiviteit en daarmee het vertrouwen in ons lichaam. Oefenen met Kum Nye helpt ons om deze gewoonte te veranderen en toont ons een bron van gezondheid en geluk in onszelf.

Luisteren naar het lichaam | Online Workshop Kum Nye Yoga 1
zaterdag 2 oktober | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 2 – Ontspannen in spanning

Als we kunnen leren om te ontspannen temidden van de spanning van wat er gebeurt, beginnen we de kunst van ontspannen te ontdekken.

Het hoge tempo en de vele eisen van het dagelijks leven vragen erom op tijd te ontspannen. Maar dat lukt niet altijd even makkelijk.

Juist dat graag willen kan ons gemakkelijk in een vicieuze cirkel brengen van steeds meer stress. De subtiele samenwerking tussen lichaam en geest vraagt blijkbaar een andere benadering.

Kum Nye biedt hierop antwoord. Kum Nye integreert zowel de fysieke als de psychologische aanpak en brengt deze in evenwicht.

Ontspannen in spanning | Online Workshop Kum Nye Yoga 2
zaterdag 6 november | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Workshop 3 – De kracht van de adem

Kum Nye biedt een schat aan oefeningen om vertrouwd te worden met je adem en de mogelijkheden ervan.

Twee citaten uit het Kum Nye boek nemen we als uitgangspunt voor deze workshop:

1) ‘Ademen is een weerspiegeling van het levensritme: de manier waarop we ademen geeft de toestand van onze energie aan.’

2) ‘We kunnen onze mentale en fysieke toestand veranderen door onze ademhaling te veranderen’.

Als we leren deze eigenschappen van de adem bewust te gebruiken, hebben we het juiste gereedschap ter beschikking om, ongeacht de omstandigheden, ons evenwicht te bewaren of te hervinden.

De kracht van de adem | Online Workshop Kum Nye Yoga 3
zaterdag 11 december | 10:00 – 13:00 uur

Inschrijving sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop


Terug naar de serie van 6 Themaworkshops 2022, workshopnummers 4 t/m 9