Bridges of Goodness Opening Meeting Amsterdam | live&online | 13 mrt

Click here for the English translation of this program

Op woensdag 13 maart nodigen we jullie graag uit om samen Khenpo Kunga Dakpa hartelijk welkom te heten in ons Amsterdamse Centrum. Hij zal twee weken bij ons verblijven. Natuurlijk hopen we hij bereid zal zijn iets over zijn achtergrond en aspiraties te vertellen .

We zijn zeer verheugd dat ook de directeur van SINI, Tsering Gellek, aanwezig zal zijn. Zij opent het Bridges of Goodness programma in Amsterdam. We hebben haar gevraagd om bij deze gelegenheid ook iets te vertellen over SINI en over het belang van Bridges of Goodness en Human Education. Deze informele bijeenkomst is bedoeld om iedereen een warm welkom te heten.

De ontmoeting met Tsering en Khenpo la zal worden gevolgd door een sangha maaltijd van 18.00-19.00 uur waar iedereen van harte welkom is.


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.

Tsering Gellek - director of Sarnath International Nyingma Institute (SINI) in India

Tsering Gellek is the founding director of the Sarnath International Nyingma Institute. Her primary focus is to strengthen the roots of the Institute, develop programs with universities and other centers of learning around the world, and harness the power of deep engagement between the East and the West. She also serves as the Executive Director of the Ananda Light Foundation. She is the daughter of Tarthang Rinpoche and has helped carry out his Dharma and cultural preservation projects in Asia for over twenty years. 


Wanneer

Woensdag 13 maart
16.30-17.30 uur opening meeting live&online
18.00-19.00 uur sangha maaltijd  live

Waar

De opening meeting kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam en online via Zoom bijwonen.

Kosten

De toegang is gratis, donaties om de kosten van het eten te dekken worden op prijs gesteld.
Graag wel even aanmelden via de knop hieronder.
In het veld “remarks” kun je aangeven of je live of online komt en of je wilt mee-eten.


Bridges of Goodness Opening Meeting Amsterdam

On Wednesday March 13 we invite you all to welcome Khenpo Kunga Dakpa to our Amsterdam Center. He will stay with us for two weeks. Of course we hope he will share some of his background and perspectives.

We are very happy that Tsering Gellek , the SINI director agreed to open the Bridges of Goodness program in Amsterdam. We invited her to say a few words about SINI and the importance of Bridges of Goodness and Human Education. This informal meeting plans to give a warm welcome to all.

The meeting with Tsering and Khenpo la will be followed by a sangha meal 18.00-19.00 to which all are warmly welcomed.

When

Wednesday March 13
16.30-17.30 uur opening meeting live&online
18.00-19.00 uur sangha meal live

Where

You can join the opening meeting live in our meditationroom in Amsterdam and online through Zoom.

Costs

Admission is free, donations to cover costs of food will be appreciated.
Please do register below.
In the field “remarks” you can write whether you join live or online and if you want to join the meal

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa