Stoepa-project

Je kunt bij ons als vrijwilliger meewerken in het Stoepa-project. We maken sinds januari 2023 Stoepa’s van klei. Dat doen we in de Buddhist Sacred Art Studio van Nyingma Centrum Nederland.
Stoepa’s representeren onze innerlijke boeddhanatuur. Het werken met deze symbolen van Verlichting helpt je ervaren hoe ook je eigen verlichte natuur tevoorschijn kan komen.

Op Odiyan Retreat Center worden op dit moment kleine Stoepa’s van klei gemaakt en geplaatst, gebaseerd op de verzamelde Tibetaanse en andere Aziatische Stupa’s. Deze technieken zijn aan ons overgedragen, zodat we nu zelf ook Stoepa’s van klei vervaardigen.

Aan de slag als vrijwilliger

Je bent van harte welkom om aan dit speciale Stoepaproject mee te werken.

Opzet werken in het Stoepa-project

De bedoeling is om in het Stoepa-project te werken in een aaneengesloten periode van 2 weken. Je werkt dan samen met iemand anders gedurende minimaal 4 dagen per week.
Je bouwt met 2 personen in die tijd een Stoepa en in dat proces leer je heel erg veel over Stoepa’s, over materialen en over samenwerken. Allemaal fundamentele aspecten van het werken met sacred art.
Je commiteert je bij inschrijving voor het afmaken van minimaal één Stoepa. Uiteraard ben je van harte welkom om meerdere Stoepa’s te komen maken.

Periode werken in Stoepa-project

  • 9 – 20 sept 2024
  • 7 – 18 okt 2024
  • 11-22 nov 2024
  • 9 – 13 dec 2024: Grande Finale

Lokatie

Buddhist Sacred Art Studio in het Nyingma Centrum, Reguliersgracht 25 te Amsterdam, op de 1e verdieping.

Doe je mee?

Mensen die al een keer hebben meegewerkt zijn uiteraard van harte welkom om hun ervaring en verrijking te verdiepen. 

Begeleiding

Marianne Moerbeek is in haar werkende leven 40 jaar lang docente Beeldend Vormen geweest. Uit grote interesse voor creatieve processen, waarnemen, symboliek en werken met materiaal, heeft ze haar vakgebied gaandeweg verrijkt met opleidingen in creatieve- en kunstzinnige therapie. Al deze technieken kon Marianne inzetten in het onderwijs en bij justitiële instellingen. Nu breidt ze haar gebied uit met de vele oefeningen van de Boeddhistische leringen in de Sacred Art bij Nyingma Centrum Nederland, specifiek tijdens de lessen van het Path of Beauty. 


Buddhist Sacred Art Studio Binnenkort:

De Buddhist Sacred Art Studio is gesloten in de schoolvakanties.


Waarde van vrijwilligerswerk bij Nyingma Centrum Nederland

Als vrijwilliger bij Nyingma Centrum Nederland combineer je het werk met persoonlijke en gezamenlijke beoefening. Je bent onderdeel van een gemeenschap die elkaars leerproces ondersteunt en tegelijkertijd helpt om goedheid, compassie en wijsheid in de wereld te bevorderen.

Alle inkomsten die het werk oplevert, draagt Nyingma Centrum Nederland – na aftrek van kosten – af aan de projecten van Tarthang Tulku. Zo wordt het behoud van de boeddhistische cultuur van wijsheid en compassie ondersteund.

Het werk bij Nyingma is vrijwillig maar niet vrijblijvend, alle activiteiten en diensten van het centrum zijn er immers van afhankelijk. Daarom vragen we – in principe – commitment voor een dagdeel in de week gedurende een langere periode. Als dank voor je inzet kun je meedoen met de dagstart die op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 – 8.30 uur online wordt gegeven. Daarnaast heb je recht op de cursistenkorting op de maandelijkse Kum Nye workshops. Werk je meerdere dagen bij ons dan kun je ook een keuze maken uit ons cursusaanbod.