Vrijwilliger Stoepa-project en Tsatsa-project

De Buddhist Sacred Art Studio gaat kleine Stoepa’s maken van klei en tsatsa’s van Buddha Amitayus!
We starten daar mee vanaf januari 2023.

Stoepa-Project

Stoepa’s representeren onze innerlijke, boeddhanatuur.
Werken met de symbolen van verlichting helpt je te ervaren, hoe ook je eigen verlichte natuur tevoorschijn kan komen.

Op Odiyan Retreat Center worden op dit moment kleine Stoepa’s van klei gemaakt en geplaatst, gebaseerd op de verzamelde Tibetaanse en andere Aziatische Stupa’s. De afgelopen maanden zijn deze technieken aan ons overgedragen, zodat we vanaf januari 2023 zelf ook Stoepa’s van klei kunnen vervaardigen.

Aan de slag als vrijwilliger

Je bent van harte welkom om aan dit speciale Stoepaproject mee te werken.

De bedoeling is om in het Stoepa-project te werken in aaneengesloten periodes van telkens 2 weken. In die periode van twee weken maken 2 trio’s ieder 1 Stoepa.
1 trio werkt dagelijks van 9.00 – 13.00 uur (incl lunch)
1 trio werkt dagelijks van 14.00 – 18.00 uur (incl lunch)

Periodes werken in Stoepa-project

  • 13-24 februari
  • 17-28 april
  • 12-23 juni

Amitayus tsatsa-project

Een tweede project dat in januari 2023 van start gaat is het Amitayus tsatsa project.

We werken daarin aan het vervaardigen van een mooie kleine tsatsa die door Dudjom Rinpoche geschonken werd aan Tarthang Rinpoche.

De tsatsa’s worden gegoten in gips en daarna geschilderd en afgewerkt. Je werkt wekelijks een middag in een groep van toegewijde vrijwilligers.

Data werken in tsatsa-project

  • vrijdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur

We begeleiden ons werken met de inspirerende teksten uit het Skillful Means programma.

Lokatie

Buddhist Sacred Art Studio in het Nyingma Centrum, Reguliersgracht 25 te Amsterdam, op de 1e verdieping.

Doe je mee?

Stuur, om je aan te melden, een e-mail aan nyingmacentrum[at]nyingma.nl.

Begeleiding

Marianne Moerbeek is in haar werkende leven 40 jaar lang docente Beeldend Vormen geweest. Uit grote interesse voor creatieve processen, waarnemen, symboliek en werken met materiaal, heeft ze haar vakgebied gaandeweg verrijkt met opleidingen in creatieve- en kunstzinnige therapie. Al deze technieken kon Marianne inzetten in het onderwijs en bij justitiële instellingen. Nu breidt ze haar gebied uit met de vele oefeningen van de Boeddhistische leringen in de Sacred Art bij Nyingma Centrum Nederland, specifiek tijdens de lessen van het Path of Beauty. 

Buddhist Sacred Art Studio Binnenkort:

januari 2023

De Buddhist Sacred Art Studio is gesloten in de schoolvakanties.

Waarde van vrijwilligerswerk bij Nyingma Centrum Nederland

Als vrijwilliger bij Nyingma Centrum Nederland combineer je het werk met persoonlijke en gezamenlijke beoefening. Je bent onderdeel van een gemeenschap die elkaars leerproces ondersteunt en tegelijkertijd helpt om goedheid, compassie en wijsheid in de wereld te bevorderen.

Alle inkomsten die het werk oplevert, draagt Nyingma Centrum Nederland – na aftrek van kosten – af aan de projecten van Tarthang Tulku. Zo wordt het behoud van de boeddhistische cultuur van wijsheid en compassie ondersteund.