Tibetan Aid Project Nederland

Zet je als vrijwilliger in voor behoud van de Tibetaanse cultuur

Tibetan Aid Project (TAP) logo
  • Hou je van de Tibetaanse cultuur?
  • Wil je dat die bijzondere klassieke teksten behouden blijven?
  • Niet alleen in het Westen maar juist ook in het Oosten
  • Draag je het Tibetan Aid Project een warm hart toe?……

Kom als vrijwilliger meehelpen met het Tibetan Aid Project Nederland…….

Het internationale Tibetan Aid Project zorgt voor de jaarlijkse verscheping van vele herdrukte, eerder
verloren gegane teksten, van de VS naar India, en reikt die teksten dan gratis uit aan duizenden
gevluchte Tibetaanse monniken, nonnen en leken in de landen van de Himalaya.

Tibetan Aid Project Nederland (TAP), onderdeel van Nyingma Centrum Nederland, zoekt een vrijwilliger die af en toe helpt met de communicatie over de fondsenwerving. We kunnen mensen gebruiken die ondersteunen met social media, website, mailchimp (voor de nieuwsbrief) en met de organisatie van evenementen.

Heb je er als vrijwilliger zin in? Ben je geïnteresseerd? Wil je meer over TAP weten?

Je kunt contact opnemen met Ans Vos, bestuurslid.
info[at]tibetan-aid.nl

Waarde van vrijwilligerswerk bij Nyingma Centrum Nederland

Als vrijwilliger bij Nyingma Centrum Nederland combineer je het werk met persoonlijke en gezamenlijke beoefening. Je bent onderdeel van een gemeenschap die elkaars leerproces ondersteunt en tegelijkertijd helpt om goedheid, compassie en wijsheid in de wereld te bevorderen.

Alle inkomsten die het werk oplevert, draagt Nyingma Centrum Nederland – na aftrek van kosten – af aan de projecten van Tarthang Tulku. Zo wordt het behoud van de boeddhistische cultuur van wijsheid en compassie ondersteund.

Het werk bij Nyingma is vrijwillig maar niet vrijblijvend, alle activiteiten en diensten van het centrum zijn er immers van afhankelijk. Daarom vragen we – in principe – commitment voor een dagdeel in de week gedurende een langere periode. Als dank voor je inzet kun je meedoen met de dagstart die op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 – 8.30 uur online wordt gegeven. Daarnaast heb je recht op de cursistenkorting op de maandelijkse Kum Nye workshops. Werk je meerdere dagen bij ons dan kun je ook een keuze maken uit ons cursusaanbod.