Nyingma Community

Sangha

Nyingma Centrum Nederland is een bloeiende community. Lessen in verschillende studievelden van het Tibetaans Boeddhisme vormen een belangrijke basis. Maar op het centrum gebeurt veel meer. Zo zijn er open en besloten ceremonies, een eigen uitgeverij, het Sacred Art atelier, een winkel en een webwinkel en een naaiatelier. Hierin wordt gewerkt aan en voor diverse projecten.

Bij al deze activiteiten zijn veel mensen betrokken, als deelnemer of vrijwilliger. Deze community noemen we een sangha. Bij Nyingma Centrum Nederland willen we een sangha creëren waar mensen zich thuis voelen én bijdragen aan de bloei van het centrum. Voor iedereen kan dat er verschillend uitzien. Belangrijkste is dat je Nyingma Centrum een warm hart toedraagt en graag betrokken bent bij wat er zoal speelt.

In deze video komen er een aantal leden aan het woord over hun betrokkenheid bij de sangha.

Samen leren. leven en werken

Oorspronkelijk was de sangha de groep monniken en nonnen die de Boeddha volgden. Tegenwoordig staat het voor een gemeenschap van mensen die met elkaar de Dharma, de leer van de Boeddha, bestuderen en proberen in praktijk te brengen. Daarbij gaat het om samen leren, werken en groeien. Juist binnen een sangha kan je beoefening verdiepen door het te integreren in je leven en te delen wat je leert.

De Sangha is de gemeenschap die de aanwezigheid van Boeddha in de wereld voortzet en het voorbeeld hooghoudt van mindful denken, spreken en doen en van een harmonieus leven. Gesticht door de Boeddha, geleid door zijn leringen, gesteund door generaties van gerealiseerde meesters, is de Sangha een toevlucht, weg van houdingen en acties die wezens binden aan lijden.

Tarthang Tulku in Cystal Mirror 6

Hart van het centrum

Deel uit maken van de sangha betekent dus dat je samen met anderen wilt leren en oefenen. Bij Nyingma Centrum Nederland gaat dat om elkaar ontmoeten, ondersteunen en laten inspireren door de teachings van Tarthang Tulku Rinpoche. De sangha is ook de basis om samen te werken aan het verspreiden van de wijsheid van het boeddhisme. Zodat het ten goede komt aan jezelf en aan anderen.

Nyingma Centrum Nederland draait volledig op vrijwilligers. Door het jaar heen dragen ze gezamenlijk zorg voor de uitvoering en facilitering van alle activiteiten; van de cursussen en retraites tot de administratie, ICT en onderhoud van het mooie Nyingma huis. Zonder de sangha zou het niet mogelijk zijn om een bloeiend centrum in de wereld te houden.

Deelnemen aan de sangha

Bij Nyingma Centrum Nederland kan op je allerlei manieren deel uitmaken van de sangha. Minimaal twee keer per jaar is er een sanghabijeenkomst waarin we actuele ontwikkelingen delen en samen het huis schoonmaken. Ook zijn er regelmatig klusdagen, wordt de catering rond activiteiten verzorgd en houdt een groep leden zich bezig met community care. Je bent ook welkom als actieve vrijwilliger, waarbij je, afhankelijk van je tijd en wensen, een structurelere bijdrage kunt leveren aan de het lesprogramma, de winkel, uitgeverij of publiciteit.

In deze ik-gerichte tijd geeft het grote voldoening om samen met anderen te werken aan positieve doelen en te leren terwijl je samen werkt.  Als dat je aanspreekt ben je van harte welkom je bij onze sangha aan te sluiten.

Wil je deel uitmaken van onze sangha of meer weten, neem dan gerust contact met ons op.