Tibetaanse taal en literatuur

Leer de taal van het Tibetaans boeddhisme bij Nyingma Centrum Nederland

Online lesprogramma Klassiek Tibetaans bij Nyingma Centrum Nederland

Het Tibetaans boeddhisme kent een rijke en omvangrijke literatuur. De kracht en de wijsheid van deze geschriften is van onschatbare waarde. Door de Tibetaanse taal te leren krijgt je toegang tot deze teksten, waarvan maar een fractie is vertaald naar westerse talen. Door de Tibetaanse taal te leren, help je mee om de taal levend te houden waardoor deze schat ook toegankelijk blijft voor toekomstige generaties.

De woorden van de Boeddha

De canon van het Tibetaans boeddhisme bestaat uit twee delen: de Kangyur en de Tengyur. In de Kangyur staan alle woorden van de Boeddha die op schrift zijn gesteld. De Tengyur bevat alle commentaren van klassieke meesters op de woorden van de Boeddha. Nyingma Centrum Nederland beschikt over twee complete versies van de Kangyur en de Tengyur.

Yeshe De Project

Stap in de wereld van de Tibetaanse taal en literatuur

Vind je het leuk om een volstrekt nieuwe taal te leren, met een heel ander schrift?
Wil je contact maken met de diepere lagen van betekenis in de klassieke teksten?
Wil je je beoefening van de Dharma verdiepen?

Stap dan in de wereld van de Tibetaanse taal en literatuur en doe mee aan ons online lesprogramma.

Geschreven taal

De studie Tibetaanse taal en literatuur richt zich met name op de geschreven taal. Tibetaans werd alleen gesproken, totdat in de 7e eeuw een speciaal schrift werd ontwikkeld om de woorden van de Boeddha te vertalen uit het Sanskriet. In het schrift, ontwikkeld door geleerden, hebben ook de vormen van de letters een speciale betekenis.

In de eeuwen daarna zijn de woorden van de Boeddha vertaald in intensieve samenwerking tussen Tibetaanse koningen, verlichte lama’s en honderden zeer grote geleerden uit zowel India als Tibet.

De kracht en de wijsheid van de geschriften is van onschatbare waarde. Door de Tibetaanse taal levend te houden blijft deze schat toegankelijk, ook voor toekomstige generaties.

Tibetaanse taal en literatuur binnenkort bij Nyingma

ma16sep10:30ma11:30Start cursus Klassiek Tibetaans II – module 2Lezen en kennismaking met de grammatica

vr20sep14:30vr15:45Start Klassiek Tibetaans III - module 4Beginnend vertalen

Leerpad Tibetaanse taal en literatuur

Klassiek Tibetaans I

Bestaat uit 1 module van 12 online lessen van 1,15 uur. In Klassiek Tibetaans I leer je eerst het alfabet lezen en schrijven en vervolgens hoe woorden zijn opgebouwd. Je leert ook het Wylie transliteratiesysteem om het Tibetaanse schrift om te zetten in een westers schrift, zodat je online woordenboeken kunt gebruiken.

Klassiek Tibetaans II

Bestaat uit 4 modules van 11 online lessen van 1 uur.
Klassiek Tibetaans II start na afloop van Klassiek Tibetaans I en bestaat uit 4 opeenvolgende losse modules. In elke module wordt een deel van de basisgrammatica behandeld. De woordenschat wordt steeds meer opgebouwd. Elke les wordt aandacht besteed aan het lezen zodat dit steeds vloeiender gaat. Aan de hand van de basisgrammatica leer je om eenvoudige zinnen te vertalen.
Je kunt in overleg instromen in een van deze modules als je de benodigde voorkennis bezit (Klassiek Tibetaans I of een vergelijkbare opleiding).

Basisgrammatica Module 1

Basisgrammatica Module 2

Basisgrammatica Module 3

Klassiek Tibetaans III

Beginnen vertalen van teksten ─ 5 modules van 12 – 18 lessen.

In Klassiek Tibetaans III oefen je met het vertalen van Tibetaanse teksten op een beginnend niveau, met aandacht voor de methodologie en principes van het vertalen van boeddhistische teksten. Je maakt kennis met uiteenlopende literaire genres uit verschillende periodes.
Je kunt aan Klassiek Tibetaans III meedoen als je de basisgrammatica van het Klassiek Tibetaans beheerst (Klassiek Tibetaans I en II of een vergelijkbare opleiding).

Vertalen van teksten – module 1

Vertalen van teksten – module 2

Vertalen van teksten – module 3

Vertalen van teksten – module 4

Vertalen van teksten – module 5


Wil je liever de Tibetaanse spreektaal leren? Onze collega’s in India verzorgen een Engelstalige cursus Tibetaans (spreektaal).

Terug naar het overzicht van Studievelden