Yeshe De Text Preservation Project

Het Yeshe De Text Preservation Project verzamelt en herdrukt boeken uit de Tibetaans boeddhistische wijsheidstraditie. Zo blijven ze in de wereld en kunnen ze bestudeerd worden.

In eerste instantie door Tibetaanse monniken en nonnen in ballingschap. Na accurate vertaling van de teksten, kan de hele mensheid hier baat bij hebben.

Nyingma Centrum Nederland draagt met de inkomsten van haar activiteiten bij aan Het Yeshe De Text Preservation Project.

Bijna 60 jaar geleden viel China Tibet binnen. Er werden meer dan 6000 kloosters en bibliotheken in Tibet vernietigd. Daarmee is het hart geraakt van een kostbare traditie van wijsheid en compassie. Deze kennis is in Tibet namelijk onafgebroken levend gehouden sinds de 8e eeuw na Chr. Dat gebeurde door overdrachten van grote meesters op studenten, waarin de teksten een cruciale rol speelden.

Sinds 1959 hebben 200.000 Tibetanen hun geboorteland verlaten en in de Himalaya-regio toevlucht gezocht. Zij namen hun meest kostbare bezit met hen mee – vaak waren dat de heilige boeken met boeddhistische leringen.

Yeshe De heeft sinds 1989 meer dan 5 miljoen boeken met dit waardevolle onderricht gedrukt. Elk jaar tijdens de Ceremonie voor de Wereldvrede in Bodh Gaya deelt ze deze belangrijke studieboeken gratis uit aan Tibetaans boeddhistische monniken en nonnen in heel Azië.

Full Circle Wisdom
Gift of Compassion
Wellspring of Hope

Print Friendly, PDF & Email