Nyingma Wereldwijd

Nyingma Centrum Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van Nyingma organisaties. Gezamenlijk vormen ze de Nyingma Mandala. Het hart van dit internationale netwerk vormt Tibetan Nyingma Meditation Center (TNMC).

Hoofd van de Nyingma Mandala is Tarthang Tulku.

De Nyingma Mandala zet zich in voor behoud, bescherming en overdracht van de wijsheidstraditie van Nyingma-school van het Tibetaans boeddhisme. Deze lijn van overdracht is ononderbroken overgedragen vanaf de introductie van het boeddhisme in Tibet in de achtste eeuw.

Nyingma organisaties internationaal

Sinds zijn komst naar Californië in 1969 heeft Tarthang Tulku meer dan 25 Nyingma-organisaties en lange termijn projecten opgericht. Deze dragen elk bij aan de gezamenlijke missie en aan het manifest maken van het Nyingma onderricht in de wereld.

Nyingma Institute in Berkeley, Californië is een van de oudste Tibetaans boeddhistische scholen in het Westen. Het leidt sinds 1972 leraren en cursisten op in de traditie van Tarthang Tulku.

Daarna werden er Nyingmacentra gevestigd in Amsterdam, Keulen, Rio de Janeiro, São Paulo en Porto Alegre. Inmiddels is er ook in Israel, Frankrijk, Zweden, Engeland een Nyingma-groep actief.

In Sarnath, India, is in 2013 het Sarnath International Nyingma Instituut (SINI) geopend. Sarnath is de plek waar de Boeddha zijn eerste lessen gaf. SINI vormt een brug van wijsheid tussen West en Oost.

Tibetan Aid Project sponsort de productie, het vervoer en de distributie van heilige teksten, kunstvoorwerpen en gebedsmolens. De teksten worden verzameld en herdrukt door het Yeshe De Text Preservation Project Ze worden jaarlijks geschonken aan duizenden lama’s, kloosterlingen en lekenbeoefenaars op het World Peace Ceremony in Bodh Gaya, India.

In Noord-Californië verrees in de vorm van een Mandala het traditionele tempelcomplex Odiyan waar Tarthang Tulku woont en werkt. Enkele kilometers verderop is het retraitecentrum Ratna Ling geopend waar ook de drukkerij van Dharma Publishing gevestigd is.

De activiteiten in Berkeley zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid met Dharma College en het Mangalam Research Center. In de daarvoor verworven gebouwen in Downtown Berkeley zijn ook het Center for Creative Inquiry en de Light Foundations gevestigd, waaronder Light of Buddhadharma Foundation International .

De Guna Foundation maakt documentaire films over boeddhisme en de betekenis van het werk van Tarthang Tulku.

Alle organisaties die Tarthang Tulku oprichtte zijn gebundeld in de Nyingma Mandala .