Vertrouwenspersoon

Omdat Nyingma Centrum Nederland streeft naar een veilig en open klimaat heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangetrokken.

Overal waar mensen samen zijn en elkaar in welke vorm dan ook ontmoeten kan sprake zijn van ongewenstheden. Dat kan een ongevraagde aanraking zijn, opmerkingen die je niet fijn vindt of situaties waarin je je onveilig voelt.

Soms is er ook alleen verwarring: klopt het wat ik voel of zie, wat vind ik zelf van deze situatie? Soms is het duidelijk fout en zijn er grenzen overschreden. In al deze gevallen kan je de vertrouwenspersoon raadplegen. Als je contact opneemt dan maakt de vertrouwenspersoon een afspraak met je en ga je samen met haar het probleem verkennen.

De vertrouwenspersoon kan het niet voor je oplossen maar wel goed naar je luisteren en je helpen om een voor jou goede oplossing te vinden. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. Alleen als er sprake is van situaties die onwettig zijn of die zij voor zich zelf niet ethisch kan verantwoorden zal zij adviseren daarover melding te maken of kan ze beslissen dat zelf te doen.

De vertrouwenspersoon informeert ten minste twee maal per jaar het bestuur van Nyingma Centrum Nederland over aantal mensen waarmee contact is geweest en wat het probleem was zonder dat dit herleidbaar is naar cursist of docent.

Onze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is Francesca Knol, lang verbonden bij het Nyingma centrum en zij doet nu sporadisch mee met activiteiten.

Zij heeft vanuit haar werk als directeur in de gehandicaptenzorg en als schooldirecteur in het speciaal onderwijs ruime ervaring in goed luisteren naar betrokkenen en gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor individuen en organisaties.

Francesca Knol – Vertrouwenspersoon Nyingma Centrum Nederland

Je kunt Francesca bereiken door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoonnyingma[at]gmail.com.