karma

Fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens