One Month Meditation Intensive | live&online | feb-mrt

Meditation for Daily Life

Onder leiding van de Tibetaanse Khenpo Kunga Dakpa

Click here for the English translation of this program

Schrijf je in voor een dagelijkse meditatie beoefening met persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

In de drukte van het dagelijks leven voelen we ons vaak vervreemd en afgesloten van onszelf en anderen. Deze geleide meditatie sessies bieden een pad om contact te maken met jezelf. Ze openen de weg naar je innerlijke toevluchtsoord: de stilte en ruimtelijkheid die in ieder van ons huist, geduldig wachtend om ontdekt te worden. Je neemt deel aan dagelijkse meditatie en reflectie en ontdekt de aard van je ware zelf. Of je nu een consistente meditatieroutine wilt opzetten of je huidige beoefening wilt verbeteren, deze meditatiereis van een maand biedt een bijzondere kans om je te verdiepen in de ervaring van het ontspannen van lichaam, spraak en geest, zodat je geaard raakt in de natuurlijke staat van zijn.

Taal: Engels (zonder vertaling)


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Opzet meditatie-programma

In elke meditatiebeoefening worden Shamata (meditatieve concentratie) en Vipassana altijd samen beoefend. Het is als het ABC dat deel uitmaakt van ieders spraak, ongeacht of je een academicus bent of een leek.
Deze meditatiebeoefening van een maand is bedoeld om je vaardigheden te verfijnen!

Doelen

Je krijgt inzicht in Shamata en hoe je het toepast in je dagelijks leven.
Ondersteuning bij een dagelijkse meditatiebeoefening van 30 minuten

Methodiek

 • Korte introductie ‘Hoe mediteer je op shamata’
 • Meditatie op Shamata
 • Beoefening
 • Toewijding

Bronnen die worden gebruikt:

 • Shantideva: ‘The Way of a Bodhisattva’- Stanza’s uit Chapter 8
 • Pandita Sakya Kunga Gyaltsan: ‘The Precious Treasury’
 • Lama Mipham: ‘Gateway to Knowledge’
 • Patrul Rinpoche: ‘Words of my Perfect Teacher’
 • Dzongsar Khyentse Rinpoche: ‘What Makes You Not a Buddhist’
 • His Holiness the Dalai Lama: ‘Emotional Awareness: Overcoming the Obstacles to Psychological Balance and Compassion’

Praktische informatie

Wanneer

Maandag t/m vrijdag 7.00 – 8.00 uur
29 februari
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 maart
Q&A sessies: Vrijdagen 8.30-9.30 uur 1, 8, 15, 22 Maart

Waar

Je kunt persoonlijk deelnemen in onze meditatieruimte in Amsterdam of online via Zoom vanuit je eigen huis. De Khenpo’s leiden het programma van 29 februari tot 13 maart persoonlijk in het Duitse Nyingma Zentrum in Keulen. Van 14 tot 27 maart zijn zij persoonlijk aanwezig in het Nyingma Centrum in Amsterdam.

Live en online deelname

Je kunt per dag kiezen of je live in het Nyingma Centrum of online via Zoom deelneemt. Als je in live het Nyingma Centrum meedoet dan zie je de eerste twee weken Khenpo Kunga Dakpa via een scherm in onze meditatieruimte: hij verblijft dan in het Nyingma Zentrum in Keulen. De laatste twee weken is de Khenpo persoonlijk aanwezig in onze meditatieruimte aan de Reguliersgracht.

Wanneer je wilt mediteren in onze meditatieruimte, vragen wij je om tussen 06.50 – 06.55 uur aanwezig te zijn.

Kosten

€155, (korting voor cursisten en vrijwilligers: 15%)

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


One Month Meditation Intensive | live&online | feb-march

Meditation for Daily Life

Led by Tibetan Khenpo Kunga Dakpa

Join us for a daily meditation practice offering personal support and guidance.

In the rush of day-to-day life, we often feel alienated and disconnected with ourselves and others. This guided meditation practice offers a path to reconnect. It opens the pathway to your inner refuge, the stillness and spaciousness that resides in each of us, waiting to be explored. Engage in daily meditation and reflection and uncover the nature of your true self. Whether you’re aiming to establish a consistent meditation routine or enhance your current practice, this month-long meditation journey provides a special opportunity to immerse yourself in the experience of unwinding body, speech, and mind, allowing you to get grounded in the natural state of being.

English spoken (without translation)


Program structure

In any meditation practice, Shamata (meditative concentration) and Vipassana are always practiced together. It is like the ABC being part of anyone’s speech, regardless of whether you are an academic or a layperson. This one-month meditation practice is designed to refine your skills!

Goals

Understanding Shamata and how to apply it in your daily life.
Daily meditation practice of 30 minutes

Methodology

 • Brief introduction ‘How to meditate on Shamata’
 • Meditation on Shamata
 • Practice
 • Dedication

Resources used:

 • Shantideva: ‘The Way of a Bodhisattva’- Stanza’s from Chapter 8
 • Pandita Sakya Kunga Gyaltsan: ‘The Precious Treasury
 • Lama Mipham: ‘Gateway to Knowledge’
 • Patrul Rinpoche: Words of my Perfect Teacher
 • Dzongsar Khyentse Rinpoche: ‘What Makes You Not a Buddhist’.

Practical information

When

Mediation session: Monday through Friday 7.00-8.00 am
February 29
March 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26
Q&A sessions: Fridays 8.30-9.30 am March 1, 8, 15, 22

Where

You can participate in person in our meditation hall in Amsterdam or online by Zoom from your own home. The Khenpo will lead the program in person from February 29 to March 13 at the German Nyingma Zentrum in Cologne. From March 14 to 27 he will be present in person at the Nyingma Centrum in Amsterdam.

Live and online participation

You can choose daily whether you participate live in the Nyingma Centrum in Amsterdam or online trough Zoom. If you participate live at Nyingma Centrum Amsterdam, you will see the khenpo the first two weeks through a screen in our meditation hall: they he is staying at the Nyingma Zentrum in Cologne. For the last two weeks, the khenpo will present in person in our meditation room at Reguliersgracht.

If you want to meditate in our meditation hall, please be there between 6.50 – 6.55 AM.

Costs

€155, (reduction for students and volunteers: 15%)

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa