Cursus Werken met inzicht

In deze cursus leer je goed te werken met kennis. Je onderzoekt je gedachtenproces ervaringsgewijs en verbetert je denken door je zintuigen erbij te betrekken.

Opbouw van de cursus Werken met inzicht

2 maart t/m 22 juni 2020

Toegankelijk voor wie eerder de Skillful Means jaartraining ‘Een betekenisvol leven activeren’ volgde, of de cursussen die onderdeel zijn van de jaartraining: ‘Mandala van gewaarzijn’ en/of ‘Power of Time’.
Ook toegankelijk voor studenten met een basis in meditatie en zelf-observatie.

In deze cursus leer je opmerken hoe gedachten zich in je geest afspelen. Je leert hoe je productiever en creatiever kunt denken, zodat je problemen succesvol kunt oplossen en je leven beter kunt begrijpen.

Vijf veel voorkomende belemmeringen voor effectief denken zijn:
• tunnelvisie – de gewoonte om scherp te focussen;
• de continue kringloop van betekenis en emoties in ons bewustzijn;
• teveel vertrouwen op lineair conceptueel denken;
• zich steeds herhalende gedachten; en
• chronische verwardheid.

Je ontwikkelt in deze cursus een ‘gereedschapskist voor de onderzoeker’, met methoden die je helpen om productiever te denken en je geest te verkennen. Het onderzoek is gebaseerd op ervaren, in plaats van op lineair, conceptueel denken.

We werken toe naar communiceren vanuit innerlijke stilte. Je leert je gedachten via de zintuigen te leiden. Uiteindelijk zul je merken dat echte kennis vanuit je hart komt in plaats van je conceptuele gedachtewereld.

De volgende thema’s komen aan bod:

1. Elementen van gedachten
We onderzoeken hoe onze gedachtenstroom is opgebouwd en hoe de ervaring ontstaat van continuïteit in die gedachtenstroom.

2. Dimensies van keuze
Ervaringsgerichte oefeningen in deze les geven inzicht in hoe je mentale ervaring tot stand komt. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

3. Bewust en onderbewust
Je leert vertrouwen op onderbewust overwegen. Je kunt dat proces bewust in werking zetten.

4. Creatieve reikwijdte
Creatieve ruimte en de probleemoplossende geest blijken dicht bij elkaar te wonen.

5. Gedachten via de zintuigen leiden & Problemen oplossen
Je leert een methode om je gedachten via de zintuigen te leiden. Hiermee train je de geest om onderbewust te presteren. We richten de aandacht op oplossen van problemen.

6. Gewaarzijn van mentale activiteit
Verschillende manieren om onderbewuste mentale patronen van onze geest te leren kennen. Als je deze in je bewustzijn brengt wordt je gedachtepatroon enorm verbeterd.

7. Bewuste gedachten worden buigzaam
We integreren bewuste beschouwing met niet-conceptueel ‘zien’.

8. Aspecten van bewust ervaren
De bewuste ervaring kent verschillende aspecten. Bijvoorbeeld: we kunnen directe zintuiglijke ervaringen hebben, die zich presenteren als één ervaring, maar we kunnen ons ook zintuiglijke ervaringen voorstellen. En we kunnen dat ook tegelijkertijd. In deze les onderzoeken we verschillende aspecten van onze bewuste ervaring.

9. Mentale activiteit opmerken en vormen & Kennis boven belemmering
Nieuwe wegen van mentale activiteit die in alle aspecten positief zijn.

10. Subjectiviteit in de gaten krijgen
Kunnen we de projectie van onze identiteit opzij zetten en vervangen door onmiddellijk kennen?

11. Alles tegelijk
We openen alles wat we ook maar denken te weten.

12. Open concentratie bevrijden & Kennis van het hart
Het onbelemmerde onbekende kan onverwacht dichtbij zijn, diep verscholen in het gekende. Het komt naar voren naarmate wij voorbij het gekende gaan.

13. Toeven in het nog niet bekende
Als we ons losmaken van het willen bezitten van kennis, blijkt kennis overal te zijn. Kunnen we rusten in deze ruimte?

Begeleiding: Ineke Smits


Schrijf je in voor de cursus Werken met inzicht

  • 2 maart t/m 22 juni 2020
  • maandagavond van 19.00 – 20.30 uur
  • 13 lessen
  • maximaal 15 deelnemers

Kosten: €155,-

Deze cursus maakt deel uit van de Skillful Means jaartraining Werken met wijsheid.