Werken met wijsheid

Skillful means – Jaartraining III

Hoe werk je samen met jezelf en met anderen? En hoe kun je in je werk openen voor een diepere wijsheid?

In deze jaartraining onderzoek je de werking van je geest in actie. Dat doe je ervaringsgewijs en in vernieuwende interpersoonlijke oefeningen. Er ontstaat een natuurlijk inzicht dat direct doorwerkt in je dagelijks leven.

De jaartraining bestaat uit twee cursussen, ‘Goed – samen – werken’ en ‘Werken met inzicht’, die je ook los van elkaar kunt volgen.

Cursus Goed – samen – werken

In het samenwerken met anderen stuiten we vaak op moeilijkheden. Hoe komt dat? Je krijgt inzicht in de oorzaken hiervan. We onderzoeken stap voor stap hoe we oprecht kunnen leren samenwerken, vanuit relaties van respect en eenvoudige goedheid.

Cursus Werken met inzicht

Actief zijn in onze moderne maatschappij betekent goed werken met kennis.

Deze praktische cursus helpt ons in contact te komen met de wortels van onze kennis. We onderzoeken ons gedachtenproces ervaringsgewijs en verbeteren ons denken door onze zintuigen erbij te betrekken.

We leren ervaringsgewijs gemakkelijk hoe we productief en creatief kunnen denken. Met behulp van interpersoonlijke oefeningen, ontdekken we vormen van meditatieve concentratie die onze mentale bronnen volledig betrekken. Zo wordt alles wat we doen door kennis verlicht.

Voor wie is deze jaartraining geschikt?

Je kunt deelnemen aan deze jaartraining of de losse cursussen als je eerder cursussen uit ‘Een betekenisvol leven activeren’ (Jaartraining Skillful Means II) hebt gevolgd of als je een flinke dosis ervaring hebt met meditatie en zelfobservatie.

Werkvormen

Het bijzondere van deze training is dat veel oefeningen plaatsvinden door middel van vernieuwende interpersoonlijke oefeningen met de andere deelnemers. Daardoor help je elkaar om je te bevrijden van veel onnodige mentale belasting. Je leert natuurlijke kwaliteiten activeren die je helpen je doelen te bereiken.

Door de ervaringen in de oefeningen krijg je inzicht in hoe je geest werkt. Het inzicht wordt vergroot door uitwisseling en discussie. Je ontwikkelt een meer directe en intieme verbinding met jezelf en anderen.

Elke week krijg je ook opdrachten waarmee je in je dagelijks leven oefent.

De workshop ‘Open communicatie’ op zaterdag van maakt deel uit van de jaartraining.

Begeleiding: Ineke Smits

“Wanneer we ontspannen en ons openstellen voor onszelf en anderen, wanneer we niet langer proberen onszelf en onze ideeën te beschermen, wanneer we ons kalm en meditatief tot de wereld om ons heen verhouden, merken we dat we onze ideeën op heldere wijze kunnen communiceren, en worden de doelen die we onszelf gesteld hebben vanzelf werkelijkheid. We zijn afgestemd op de wereld en de wereld is afgestemd op ons.”
– Tarthang Tulku in Skillful Means p. 141

Programma jaartraining Werken met wijsheid

  • 9 september 2019 – 22 juni 2020
  • maandagavond 19.00 – 20.30 uur
  • 23 lessen en 1 workshop
  • maximaal 15 deelnemers

Workshop: zaterdag 16 november, van 10.00 – 16.45 uur, incl. lunch

Kosten jaartraining: € 275,-

De jaartraining bestaat uit twee cursussen, die je ook los van elkaar kunt volgen:

  • Cursus Goed – samen – werken
  • 9 september t/m 25 november 2019
  • Kosten 10 lessen incl workshop: €145,-

Cursus Goed – samen – werken

9 september t/m 25 november 2019

incl workshop ‘Open communicatie’ op zaterdag 16 november van 10.00-16.45 uur, incl lunch


Cursus Werken met inzicht

2 maart t/m 22 juni 2020

Toegankelijk voor wie eerder de Skillful Means jaartraining ‘Een betekenisvol leven activeren’ volgde, of de cursussen die onderdeel zijn van de jaartraining: ‘Mandala van gewaarzijn’ en/of ‘Power of Time’.
Ook toegankelijk voor studenten met een basis in meditatie en zelf-observatie.

In deze cursus leer je opmerken hoe gedachten zich in je geest afspelen. Je leert hoe je productiever en creatiever kunt denken, zodat je problemen succesvol kunt oplossen en je leven beter kunt begrijpen.

Vijf veel voorkomende belemmeringen voor effectief denken zijn:
• tunnelvisie – de gewoonte om scherp te focussen;
• de continue kringloop van betekenis en emoties in ons bewustzijn;
• teveel vertrouwen op lineair conceptueel denken;
• zich steeds herhalende gedachten; en
• chronische verwardheid.

Je ontwikkelt in deze cursus een ‘gereedschapskist voor de onderzoeker’, met methoden die je helpen om productiever te denken en je geest te verkennen. Het onderzoek is gebaseerd op ervaren, in plaats van op lineair, conceptueel denken.

We werken toe naar communiceren vanuit innerlijke stilte. Je leert je gedachten via de zintuigen te leiden. Uiteindelijk zul je merken dat echte kennis vanuit je hart komt in plaats van je conceptuele gedachtewereld.

De volgende thema’s komen aan bod:

1. Elementen van gedachten
We onderzoeken hoe onze gedachtenstroom is opgebouwd en hoe de ervaring ontstaat van continuïteit in die gedachtenstroom.

2. Dimensies van keuze
Ervaringsgerichte oefeningen in deze les geven inzicht in hoe je mentale ervaring tot stand komt. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

3. Bewust en onderbewust
Je leert vertrouwen op onderbewust overwegen. Je kunt dat proces bewust in werking zetten.

4. Creatieve reikwijdte
Creatieve ruimte en de probleemoplossende geest blijken dicht bij elkaar te wonen.

5. Gedachten via de zintuigen leiden & Problemen oplossen
Je leert een methode om je gedachten via de zintuigen te leiden. Hiermee train je de geest om onderbewust te presteren. We richten de aandacht op oplossen van problemen.

6. Gewaarzijn van mentale activiteit
Verschillende manieren om onderbewuste mentale patronen van onze geest te leren kennen. Als je deze in je bewustzijn brengt wordt je gedachtepatroon enorm verbeterd.

7. Bewuste gedachten worden buigzaam
We integreren bewuste beschouwing met niet-conceptueel ‘zien’.

8. Aspecten van bewust ervaren
De bewuste ervaring kent verschillende aspecten. Bijvoorbeeld: we kunnen directe zintuiglijke ervaringen hebben, die zich presenteren als één ervaring, maar we kunnen ons ook zintuiglijke ervaringen voorstellen. En we kunnen dat ook tegelijkertijd. In deze les onderzoeken we verschillende aspecten van onze bewuste ervaring.

9. Mentale activiteit opmerken en vormen & Kennis boven belemmering
Nieuwe wegen van mentale activiteit die in alle aspecten positief zijn.

10. Subjectiviteit in de gaten krijgen
Kunnen we de projectie van onze identiteit opzij zetten en vervangen door onmiddellijk kennen?

11. Alles tegelijk
We openen alles wat we ook maar denken te weten.

12. Open concentratie bevrijden & Kennis van het hart
Het onbelemmerde onbekende kan onverwacht dichtbij zijn, diep verscholen in het gekende. Het komt naar voren naarmate wij voorbij het gekende gaan.

13. Toeven in het nog niet bekende
Als we ons losmaken van het willen bezitten van kennis, blijkt kennis overal te zijn. Kunnen we rusten in deze ruimte?

Praktische informatie

Wat neem ik mee?

Neem een pen en schrift mee, zodat je je ervaringen en reflecties kunt opschrijven en nalezen. Als je in het schrift ook je huiswerk bijhoudt, maak je een document waarin je je eigen ontwikkeling kunt teruglezen.

Literatuur

We gebruiken in de lessen teksten uit twee boeken van Tarthang Tulku: