Werken met wijsheid

Skillful means – Jaartraining III

Hoe werk je samen met jezelf en met anderen? En hoe kun je in je werk openen voor een diepere wijsheid?

In deze jaartraining onderzoek je de werking van je geest in actie. Dat doe je ervaringsgewijs en in vernieuwende interpersoonlijke oefeningen. Er ontstaat een natuurlijk inzicht dat direct doorwerkt in je dagelijks leven.

De jaartraining bestaat uit twee cursussen, ‘Goed – samen – werken’ en ‘Werken met inzicht’, die je ook los van elkaar kunt volgen.

Cursus Goed – samen – werken

In het samenwerken met anderen stuiten we vaak op moeilijkheden. Hoe komt dat? Je krijgt inzicht in de oorzaken hiervan. We onderzoeken stap voor stap hoe we oprecht kunnen leren samenwerken, vanuit relaties van respect en eenvoudige goedheid.

Cursus Werken met inzicht

Actief zijn in onze moderne maatschappij betekent goed werken met kennis.

Deze praktische cursus helpt ons in contact te komen met de wortels van onze kennis. We onderzoeken ons gedachtenproces ervaringsgewijs en verbeteren ons denken door onze zintuigen erbij te betrekken.

We leren ervaringsgewijs gemakkelijk hoe we productief en creatief kunnen denken. Met behulp van interpersoonlijke oefeningen, ontdekken we vormen van meditatieve concentratie die onze mentale bronnen volledig betrekken. Zo wordt alles wat we doen door kennis verlicht.

Voor wie is deze jaartraining geschikt?

Je kunt deelnemen aan deze jaartraining of de losse cursussen als je eerder cursussen uit ‘Een betekenisvol leven activeren’ (Jaartraining Skillful Means II) hebt gevolgd of als je een flinke dosis ervaring hebt met meditatie en zelfobservatie.

Werkvormen

Het bijzondere van deze training is dat veel oefeningen plaatsvinden door middel van vernieuwende interpersoonlijke oefeningen met de andere deelnemers. Daardoor help je elkaar om je te bevrijden van veel onnodige mentale belasting. Je leert natuurlijke kwaliteiten activeren die je helpen je doelen te bereiken.

Door de ervaringen in de oefeningen krijg je inzicht in hoe je geest werkt. Het inzicht wordt vergroot door uitwisseling en discussie. Je ontwikkelt een meer directe en intieme verbinding met jezelf en anderen.

Elke week krijg je ook opdrachten waarmee je in je dagelijks leven oefent.

De workshop ‘Open communicatie’ op zaterdag van maakt deel uit van de jaartraining.

Wat neem ik mee?

Neem een pen en schrift mee, zodat je je ervaringen en reflecties kunt opschrijven en nalezen. Als je in het schrift ook je huiswerk bijhoudt, maak je een document waarin je je eigen ontwikkeling kunt teruglezen.

Begeleiding: Ineke Smits

Literatuur

We gebruiken in de lessen teksten uit twee boeken van Tarthang Tulku:

“Wanneer we ontspannen en ons openstellen voor onszelf en anderen, wanneer we niet langer proberen onszelf en onze ideeën te beschermen, wanneer we ons kalm en meditatief tot de wereld om ons heen verhouden, merken we dat we onze ideeën op heldere wijze kunnen communiceren, en worden de doelen die we onszelf gesteld hebben vanzelf werkelijkheid. We zijn afgestemd op de wereld en de wereld is afgestemd op ons.”
– Tarthang Tulku in Skillful Means p. 141

Programma jaartraining Werken met wijsheid

  • 23 lessen en 1 workshop
  • maandagavond 19.00 – 20.30 uur
  • 9 september 2019 – 22 juni 2020
  • maximaal 15 deelnemers

Workshop: zaterdag 16 november, 10.00-16.45 uur, incl. lunch

Kosten jaartraining: € 275,-

De jaartraining bestaat uit twee cursussen, die je ook los van elkaar kunt volgen:

  • Cursus Goed – samen – werken
  • 9 september t/m 25 november 2019
  • Kosten 10 lessen incl workshop: €145
  • Cursus Werken met inzicht
  • 2 maart t/m 22 juni 2020
  • Kosten 13 lessen: €155

Cursus Goed – samen – werken

9 september t/m 25 november 2019

incl workshop ‘Open communicatie’ op zaterdag 16 november van 10.00-16.45 uur, incl lunch

‘Innerlijke samenleving’ en anders relateren

We maken kennis met elkaar en met de uitgangspunten van de training. Je krijgt een inleiding in de ‘innerlijke samenleving’, een systeem in onze geest dat deels bewust en deels onderbewust functioneert en onze relaties aanstuurt. Ze is verantwoordelijk voor onze zelfbeelden, emotionaliteit en strijd tussen mensen. We leren hoe ‘anders relateren’ deze ongewenste bijeffecten opheft en ons tegelijkertijd beter kan laten functioneren in onze moderne maatschappij.

Onderscheiden voorbij modellen

De cultuur waarin we leven lijkt heel echt voor ons. Maar zijn we niet allemaal een rol aan het spelen? De regels en rollen lijken onveranderlijk. Hoe zou het zijn als we niet ‘alsof’ zouden doen? Hoe beweeg je eenvoudig door gebruikelijke manieren en conventies naar echte kennis en authenticiteit?

Inspanning coördineren

Als de innerlijke samenleving onze interacties bestuurt drijft eigenbelang en strijd ons naar over en weer manipuleren van elkaar. Als we respectvol relateren vallen de grenzen weg en gaan we bij elkaar aansluiten. We zijn afgestemd op de wereld en de wereld is afgestemd op ons. We werken voor en met elkaar.

Het zelfbeeld onderzoeken

De innerlijke samenleving projecteert een ‘Ik’ in onze relaties, zodat één enkel ‘Ik’ kan handelen met de eisen van wedijverende relaties. We onderzoeken hoe in verschillende relaties ook verschillende zelfbeelden werkzaam zijn. Wat zijn de gevolgen van dat ‘Ik’? Is er een ontsnapping mogelijk?

Wederzijdse steun door verbinding

Verbinden met anderen wordt eenvoudiger als we onszelf openen. Dit vraagt om een eerlijke observatie in jezelf van elke poging tot manipulatie van een ander. We onderzoeken met elkaar hoe we elkaar hierbij kunnen helpen.

Eerlijkheid

Als we onze zelfbeelden uitdagen, kan zelfkennis haar plaats innemen. We kunnen transparant met elkaar omgaan en ons openen voor onszelf en anderen.

Nabijheid door harmonie

Onze privé-gedachten wedijveren met gebeurtenissen in de levende wereld. Als we present zijn krijgen privégedachten geen ruimte. We ervaren dit in oefeningen met elkaar.

Geven om de hele persoon

Zelfs in onze intiemste en langst durende relaties weten wij gewoonlijk maar weinig van de heelheid van onze partner. Evenmin begrijpen we veel van onze eigen heelheid. De aard van onze zelfbeelden speelt daarin een belangrijke rol. Hoe breiden we zorgzaamheid voor onszelf en anderen uit?

Respectvol relateren

Als ons groeiend zelfbewustzijn leidt tot een groter gewaarzijn van de menselijke natuur, gaan we ons meer betrokken voelen bij het welzijn van anderen en deze zorgzame kwaliteit schept ware bescheidenheid. Het ontwikkelen van een bescheiden houding kan onze zelfzuchtige aanleg transformeren in vrijgevigheid. Dan kunnen wij de schoonheid ontdekken van werkelijk geven en delen met anderen.

Uitrijzen boven de ‘innerlijke samenleving’

Herkennen van de ‘innerlijke samenleving’ opent een pad naar vrijheid. Door innerlijk onderzoek en eerlijkheid kan zelfkennis, een product van onze innerlijke natuur, herwonnen worden. We kunnen met elkaar zelfkennis, innerlijke vrijheid,  manifesteren die we aan het licht hebben gebracht.


Cursus Werken met inzicht

2 maart t/m 22 juni 2020

Print Friendly, PDF & Email