De onderzoekende geest: verdiepende meditatiecursus voor jongeren

Verdiepingscursus meditatie voor jongeren van 20-35 jaar

Wat heb je eraan?

Veel van je problemen lijken misschien veroorzaakt te worden door omstandigheden of andere mensen. Als je beter naar binnen leert kijken, ga je zien hoe je eigen gedachtepatronen en automatische reacties het probleem mede veroorzaken. Dat is goed nieuws: het betekent dat je je wereld en je leven ingrijpend kan verbeteren door je eigen geest – inclusief alle gevoelens, aannames, verlangens, angsten en aspiraties – beter te leren kennen.

Meditatiebeoefening schept de basis voor innerlijke ruimte en stabiliteit. Ontspanning, openheid en eerlijkheid vormen de basis voor een werkelijke vriendschap met jezelf die positief zal doorwerken in je dagelijks leven en de keuzes die je maakt.

Begeleiding: Charlotte van Leeuwen en Erica Rasch, in samenwerking met Elske van de Hulst

De lessen bestaan uit:

  • Kum Nye yogaoefeningen
  • meditatiebeoefening
  • gerichte meditatieve oefeningen waarin je je eigen ervaring van de werkelijkheid van binnen uit onderzoekt
  • bespreking van fragmenten uit Leven in Evenwicht van Tarthang Tulku
  • uitwisseling van ervaringen

Wat en wanneer:

De cursus De onderzoekende geest – verdiepingsprogramma bestaat uit:

13 wekelijkse lessen

  • 27 januari t/m 26 mei 2020
  • maandagavond 18.30 – 19.45 uur
  • maximaal 15 deelnemers

en een Stilteretraite in het Pinksterweekend:

  • vrijdag 29 mei, 16:00 uur, t/m maandag 1 juni 2020, 15:00 uur

Kosten: €375,- of 5 maandelijkse termijnen van € 75,-

Schrijf je in voor De onderzoekende geest – verdiepende meditatiecursus voor jongeren


Voor wie?

Deelname staat open voor jong volwassenen van circa 20-35 jaar die de basiscursus meditatie voor jongeren volgden of op een andere manier al ervaring opdeden in meditatie en zelfreflectie. Nieuwe studenten kunnen alleen instromen met toestemming van de docenten.

Meedoen is alleen mogelijk voor de hele cursus, inclusief de retraite.

Het is belangrijk dat je – liefst dagelijks – zelf oefent met mediteren. Je krijgt elke les leeshuiswerk mee. Je krijgt ook zelf-observatieoefeningen waarmee je, ook in het dagelijks leven, de werking van je geest onderzoekt. Gaandeweg verruim je daarmee je mogelijkheden.

Goed om te weten…

Het is fijn om in de meditatieles loszittende kleding te dragen.

Literatuur