Wetenschappelijke lezing over klimaatverandering | Online | 9 okt

Alle inkomsten komen ten goede aan het Kangyur project

Een van de medewerkers van Nyingma Centrum Nederland organiseert in het kader van het Kangyurproject een serie wetenschappelijke lezingen in het kader van klimaatverandering en hoe je zelf deel kunt worden van de oplossing. Voor het bijwonen van een lezing wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd, of als je het kunt missen, een hoger bedrag. Dit komt geheel ten goede aan het Kangyur project. Nyingma Centrum Nederland is een erkende ANBI stichting. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In september zijn er al 2 lezingen geweest.

Lezing Het belang van bos in het klimaatsysteem | Online | 9 okt ’23

Lezing en gesprek door klimaat- en vegetatiewetenschapper Stefan Dekker

Het Amazonegebied is een bekend voorbeeld van de wisselwerking tussen vegetatie en klimaat. De bossen in de Amazone creëren voor een groot deel hun eigen regen en hun eigen klimaat. Ontbossing heeft niet alleen lokaal een effect maar kan ook zorgen voor droogte honderden kilometers verder. Stefan Dekker legt uit hoe vegetatie en klimaat op elkaar inwerken. Hij komt met ingrijpende voorbeelden over de gevolgen van het kappen van regenwoud maar ook over successen van herbebossing. En tenslotte laat hij aan bod komen wat je zelf kunt bijdragen in je eigen leefomgeving.

Na de lezing is er mogelijkheid tot vragen en gesprek.

Stefan Dekker is hoogleraar Mondiale EcoHydrologie en Duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht. Stefan is speciaal geïnteresseerd in de terugkoppelingen tussen bodem, vegetatie, atmosfeer en klimaat. Begrip hiervan is cruciaal voor de aanpak van de grote duurzaamheidsproblemen van onze tijd. Stefan is ook onderzoeksdirecteur bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, dat als doel heeft de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving te versnellen.

Datum: Maandag 9 oktober
Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Meld je aan door doneren van een minimum bedrag van € 5,-
Dan ontvang je van ons tijdig de zoomlink

Aanmelden en doneren lezing Het belang van het bos

Bedrag € -


Meer Informatie over het Kangyur-project

De opbrengst van de lezing is bestemd voor het Kangyur project. In dit project worden in korte tijd duizend collecties van de Yidzhin Norbu Kangyur gedrukt. De Yidzhin Norbu Kangyur is een kostbare collectie teksten, die alle gesproken woorden van de historische Boeddha bevat in de oorspronkelijke Tibetaanse taal.

Het hoofd van onze Nyingma-organisatie, Tarthang Tulku, zegt dat juist in deze tijd van klimaatverandering en conflict het bewaren en verspreiden van wijsheidsteksten in de wereld cruciaal is. De komende maanden wordt de Kangyur gedrukt en verzonden naar Bodh Gaya India. Daar worden de collecties gratis verspreid aan studiecentra en boeddhistische beoefenaars. Dit gebeurt op de Wereldvredesceremonie in Bodhgaya, India in januari 2024.

Mocht je niet kunnen komen naar de lezing maar onze actie wel willen steunen is hier de link naar onze fundraisingsite