Steun het Kangyur project

Yeshe De Project

Printing the Words of the Buddha

Tarthang Tulku vraagt de steun van zijn internationale centra voor het herdrukken van duizend collecties van de Yidzhin Norbu Kangyur. De Yidzhin Norbu Kangyur is een kostbare collectie teksten. Deze bevat alle gesproken woorden van de historische Boeddha.

Het is de onvermoeibare missie van Tarthang Rinpoche’s leven en werk om de kennis van zijn verlichte traditie van wijsheid en compassie op deze wijze te bewaren en te verspreiden.


Yeshe De Text Preservation Project

Er zijn al veel kostbare boekcollecties herdrukt en verspreid onder talloze kloosters en tempels over de hele wereld. Dit gebeurt binnen het Yeshe De Text preservation Project.

Rinpoche’s doel is om deze kostbare bronnen breder beschikbaar te maken om daadwerkelijke dagelijkse studie door individuele monniken, nonnen, lama’s en ook toegewijde leken breder mogelijk te maken. Want uiteindelijk is het alleen belichaamd inzicht dat de mensheid zal beschermen tegen onnodig lijden en oorlogen.


Yeshe De Yidzhin Norbu Kangyur project 2023

De Kangyur is van cruciaal belang voor het behoud en de bloei van de Dharma in de wereld. Yeshe De heeft al eerder de Kangyur (de gesproken woorden van de Boeddha) en de Tangyur (commentaren van grote meesters) gedrukt en verspreid.

Op verzoek van vele vooraanstaande lama’s is ze nu aan deze Yidzhin Norbu Kangyur collectie begonnen.

Deze collectie is gemaakt om de het Dharmaonderricht te helpen uitbreiden en verspreiden naar een nieuwe generatie van geleerden, onderzoekers en studenten.

Deze editie is zo ingericht dat de teksten makkelijk en snel gelokaliseerd en bestudeerd kunnen worden.

Het hele project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De geraamde kosten bedragen in totaal ca. 1 miljoen dollar. Rinpoche heeft al een groot deel zelf gefinancierd maar heeft voor de laatste 400.000 dollar de hulp ingeroepen van de internationaleNyingmacentra.

Het doel is om vanuit Nederland voor november 2023
100.000 dollar bij te dragen. Om zoveel geld op te halen willen we samen met jullie veel verschillende acties opzetten en uitvoeren.

Voor Nyingma Centrum Amsterdam zal dit de grootste fondsenwervingscampagne worden tot nu toe. Dit betekent natuurlijk een hele grote uitdaging maar het is tegelijkertijd ook een gelegenheid om bij te dragen aan iets wat heel waardevol is en ten goede komt aan de hele wereld. Door dit samen te doen creëren we met en voor onze sangha een positief karma.


Hoe kan ik bijdragen aan de Yidzhin Norbu Kangyur?

Vrijwilligerswerk

De teksten van de Yidzhin Norbu Kangyur worden gedrukt door Grafica do Dharma in Sao Paolo Brasil. Vrijwilligers van de drie Braziliaanse Nyingma centra bundelen de boeken, bewerken en verzenden ze. Als je wilt meehelpen ben je als vrijwilliger van welkom. Neem contact op met Yeshe De Brasil voor meer informatie.

Donaties

Je kunt ook helpen door te doneren. De kosten van papier en het eigenlijke drukken zijn al gefinancierd door Tarthang Rinpoche. Voor de kosten van materialen, opslag en arbeid proberen alle centra samen nog eens $ 400.000 bij elkaar te krijgen.

Je bijdragen zijn zeer welkom via het NCN Donatiefonds. Iban NL82INGB0003133390, tnv Stichting Nyingma Centrum Nederland Donatiefonds. Graag steeds toevoegen: t.b.v. Kangyur Project.
Nyingma Centrum Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan NCN voor Nederlandse staatsburgers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te doneren:

  • Sponsor een volledige set van 108 Kangyur boekdelen . Als je voor deze optie kiest mag je de boeken opdragen aan wie je maar wilt. Je naam en de namen van je dierbaren zullen worden afgedrukt op de pagina van de Kangyur.
    Gevraagde bijdrage : €14.000,-
  • Sponsor het drukken van een deel van de Kangyur. Misschien wil je bijdragen aan het drukken van een specifieke collectie binnen de Kangyur, zoals de sublieme Prajñaparamita, de Perfectie van Wijsheid. Door een sectie van je keuze te sponsoren, kun je helpen het drukken van 25, 50 of 108 delen van die sectie te ondersteunen.
  • Draag bij op abonnementsbasis. Door bijvoorbeeld maandelijks €25,-, €50,- of €108,- te doneren
  • Geef wat voor jou werkt. Al meer dan 30 jaar zijn kleinere donaties de levensader van Yeshe De.

    Elke donatie maakt een verschil voor ons werk. En elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Je kunt ook doneren via onderstaande donatieknop.


Doneer een bedrag naar keuze

(Bedrag kun je zelf aanpassen)

Doneer € -

Benaderen van sponsors

Ken je mensen, bedrijven of instellingen die we kunnen benaderen om een bijdrage te leveren ter grootte van € 10.000,- of meer?
Zij worden vermeld in de credits van de Kangyur en hun namen zullen worden gereciteerd tijdens de World Peace Ceremony 2024 in Bodh Gaya.
Als je zelf contact met een mogelijke sponsor wilt leggen kunnen wij je helpen aan presentatiemateriaal .
Uiteraard gaan we ook graag zelf in gesprek met een mogelijk geïnteresseerde sponsor. Als je ons wilt introduceren, dan nemen wij verder contact op.

Contactpersoon: Elske van de Hulst

Benefietdiner organiseren

Houd je van koken of bakken en nodig je graag mensen uit? Organiseer dan een lunch, een high-tea of een etentje en nodig mensen uit die je graag weer eens wilt zien. Het benefietaspect kan heel simpel zijn: vraag je gasten om in plaats van een bosje bloemen of een flesje wijn een donatie te doen.
Als je kennissen hebt die toch al sympathiseren met dit project, kun je ook een bedrag vragen ter grootte van een dinertje buiten de deur.
Maar dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Alle kleine beetjes helpen, en elke donatie draagt bij aan het positieve effect.

Contactpersoon: Guda van der Lee

Maak van je feestje een benefietfeestje

Vier je je verjaardag, een jubileum of gewoon een feestje, vraag dan alle gasten om geen cadeautje mee te nemen maar in plaats daarvan een donatie te doen. Dit is gemakkelijk te realiseren en heeft een enorme potentie. Het project loopt tot november. Reken eens uit hoeveel feestjes dat zou kunnen betekenen! Je kunt dit idee ook zien als een welkome aanleiding om weer eens iets te vieren!

Contactpersoon: Guda van der Lee


Doneer iets van waarde

Bijvoorbeeld iets dat je niet meer nodig hebt of graag wilt geven We willen een veilingsite voor dit doel opzetten waarbij je waardevolle artikelen kunt doneren die bij opbod verkocht worden. Hiermee krijgen sanghaleden en mensen die niet tot de Sangha behoren er nog iets moois of nuttigs voor terug.
Via die site kun je ook een dienst aanbieden, bijvoorbeeld een gratis manicure, een lekkere maaltijd aan huis, een speciaal recept appeltaart. Een klusje voor iemand die dat niet zelf kan.

Contactpersoon: Guda van der Lee

Organiseer een filmavond

Ken je mensen die best eens wat meer zouden willen weten over het Nyingma Centrum of de Tibetaanse cultuur? Dan zou je een filmavondje kunnen organiseren en daarvoor een donatie kunnen vragen. De film The Great Transmission heeft veel prijzen gewonnen en is interessant voor een groot publiek. De film kun je online huren voor een gering bedrag. Een aanrader als je deze film zelf nog niet gezien hebt. Als je de film wel hebt gezien trouwens ook, want dan weet je waarom anderen die ook zouden moeten zien!

Contactpersoon: Guda van der Lee


Ontplooi je eigen initiatief

Heb je een goed idee, laat het ons weten. Liever nog: ga er vooral mee aan de slag en deel het met ons. Wie weet krijgt het grote navolging!

Contactpersoon: Guda van der Lee

Betrek zoveel mogelijk anderen

Voor alle initiatieven geldt: praat met je gasten over dit project. Wie weet zijn er mensen die bedrijven kennen die mogelijk willen sponsoren. Als je ons nodig hebt om dit soort nieuwe mogelijkheden verder uit te zoeken, neem dan ook contact op met Guda van der Lee

Enthousiast geworden?


Als je zin hebt om mee te doen, kom dan in actie en meld positieve resultaten meteen. Dat geeft voldoening en werkt motiverend voor anderen.


Wij hebben gehoord dat het behoud van de Dharma het grootste voordeel oplevert voor zowel degenen die eraan deelnemen als degenen die de teksten ontvangen. Volgens de Sūtra’s levert het reproduceren van zelfs maar een paar regels van een heilige tekst een ongeëvenaarde verdienste op.

Dit bijzondere project geeft ieder van ons de mogelijkheid om deel te nemen en bij te dragen aan het behoud van dit onderricht. Het wordt, als een zaadje van vrede en harmonie, in ons en in toekomstige generaties geplant en kan zich op die manier verspreiden. Zo genereert het zegeningen en verdiensten voor iedereen .


Brief uit Odiyan over de Yidzhin Norbu Kangyur