Open Les ‘Transforming Stress into Wellbeing’ | live | 19 mrt

Mmv Khenpo Kunga Dakpa, Ineke Smits en Thieu Berkhout

Click here for the English translation of this program

In jaartraining 1 van de studierichting Skillful Means leren we hoe we Stress kunnen transformeren in voldoening TERWIJL we actief zijn.

We zijn bezig met een serie lessen over de balans tussen Zijn en Doen.

Skillful Means leert hoe je in alle omstandigheden op je gemak kunt zijn. Hoe je geest/hart zich overal thuis kan voelen.

In deze les onderzoeken we hoe je stress kunt transformeren in voldoening door positief handelen.

Positief handelen heeft altijd te maken met energie – die vastzit in gedragspatronen – weer in beweging krijgen.

Belangstellenden zijn welkom om aan te sluiten.

Voertaal: Engels

Wanneer

Dinsdag 19 maart 19.00 – 20.30 uur

Waar

De open les kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam bijwonen.

Kosten

De toegang is gratis. Graag wel even aanmelden via de knop hieronder.

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


In yeartraining 1 of the studyfield Skillful Means we learn how to transform Stress into wellbeing WHILE we are active.

We are currently engaged in a series of lessons on the balance between Being and Doing.

Skillful Means teaches how to be at ease in all circumstances. How your mind/heart can feel at home anywhere.

In this class, we explore how to transform stress into wellbeing through positive action. Positive action always has to do with revitalizing energy that is stuck in behavioral patterns.

Those interested are welcome to join.

Language: English

When

Tuesday, March 19, 19.00 – 20.30 hours

Where

You can attend the open class live in our meditation room in Amsterdam.

Cost

Entrance is free. Please register via the button below.

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa