Weekend Retreat The Four Noble Truths of the Buddha | live&online | 15-17 mrt

Weekend retraite over de Vier Edele Waarheden van de Boeddha

Click here for the English translation of this program

Onder leiding van Khenpo Kunga Dakpa

Doel weekendretraite

  • Je probleem herkennen
  • Ontdekken waar het probleem vandaan komt
  • We herkennen het probleem en de oorzaak en hoe we het probleem kunnen oplossen
  • Vaardiger met uitdagingen omgaan
  • Om van nut te kunnen zijn voor anderen

Algemene beschrijving retraite

Als een groot arts identificeert de Boeddha de ziekte (lijden), de oorzaak, de beëindiging en de genezing. Geworteld in de tijdloze leer van de Boeddha, verdiept deze retraite over de Vier Edele Waarheden zich in de essentie van lijden door middel van zelfreflectie. Daarbij worden de inzichten van de Boeddha in onze eigen ervaringen gebracht. Dit zelfonderzoek is de katalysator voor betekenisvolle transformatie, terwijl we lijden met wijsheid verlichten, genezing in gang zetten en het pad van ontwaken inslaan.

In deze tijd waarin zoveel onrust en lijden plaatsvindt op zowel individueel als maatschappelijk niveau, is de Eerste Edele Waarheid van het lijden voor onze planeet overduidelijk. De waarheid van vergankelijkheid en onzekerheid is doordringend aanwezig.

In deze retraite cultiveren we mentale helderheid en innerlijke zekerheid. Ook oefenen we het pad van wijsheid, compassie en collectief welzijn. De retraite is gebaseerd op traditionele sutra’s en commentaren. Het programma biedt een ervaringsgerichte benadering die oproept tot een diepgaand begrip van de werking van de geest.

Bronnen:

Lama Mipham Gateway to Knowledge, Volume 2
HH. Dalai Lama
Patrul Rinpoche Words of my Perfect Teacher

Wanneer

Vrijdag 15 maart 19.00 uur – zondag 17 maart 16.00 uur

Waar

De retraite kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam en online via Zoom bijwonen.

Kosten

€ 225,- (korting voor cursisten en vrijwilligers: 15%)

Alle maaltijden en eventueel logies (beperkt beschikbaar) zijn inbegrepen.

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa

Programma weekend retreat Four Noble Truths

Vrijdag 15 maart
19.00-20.30 sessie 1
The life of the buddha and his teaching
First, second and third turning of the wheel

Zaterdag 16 maart
10.00-11.00 sessie 2
First Noble Truth of Suffering

11.30-13.00 sessie 3
Q&A, chanting, meditation, dedication

13.00-14.30 lunch en opruimen

14.30-16.00 sessie 4
Second noble Truth of Cause of Suffering
Talk, Q&A, chanting and meditation

16.30- 18.00 sessie 5
Third Noble Truth of Cessation of Suffering
Talk, Q&A, chanting and meditation

18.00-19.00 diner en opruimen

19.30 -21.00 sessie 6
Breathing, chanting, and Meditation

Zondag 17 maart
Fourth Noble Truth of the Path that leads to the cessation of suffering
The eightfold noble path

10.00-11.30 sessie 7
12.00-13.00 sessie 8
13.00-14.30 lunch en opruimen
14.30-16.00 sessie 9


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Weekend retreat led by Khenpo Kunga Dakpa

Goal retreat

  • Recognize your problem
  • Find where the problem comes from
  • We recognize the problem and the cause and how to remove the problem
  • To deal with challenges more skillfully
  • To be of benefit to others

General description retreat

Like a great physician, the Buddha identifies the disease (suffering), the cause, the cessation, and the cure. Rooted in the Buddha’s timeless teachings, this Four Noble Truths Retreat delves into the essence of suffering through self-reflection, bringing the Buddha’s insights into our own experiences. This self-inquiry is the catalyst for meaningful transformation, as we illuminate suffering with wisdom, initiating healing and embarking on the path of awakening.

At this time when many of us are suffering on both an individual and societal level, the truth of suffering for our planet has never been more apparent. The truth of impermanence and uncertainty has never been more pervasive.

To navigate this, we must cultivate mental clarity and certainty, steering towards a path of wisdom, compassion, and collective well-being. This retreat draws on traditional Sutras, commentaries, and offers an experiential approach calling for a profound understanding of the workings of the mind.

Bronnen:

Lama Mipham Gateway to Knowledge, Volume 2
HH. Dalai Lama
Patrul Rinpoche Words of my Perfect Teacher

When

Friday March 15, 19.00 hrs – Sunday March 17, 16.00 hrs CET

Where

You can join the retreat live in our meditationroom in Amsterdam and online through Zoom.

Costs

€ 225,- (discount for students and volunteers: 15%)

Includes all vegetarian meals and lodging (limited availability).

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa

Program of the weekend retreat

Friday March 15
19.00-20.30 session 1
The life of the buddha and his teaching
First, second and third turning of the wheel

Saturday March 16
10.00-11.00 session 2
First Noble Truth of Suffering

11.30-13.00 session 3
Q&A, chanting, meditation, dedication

13.00-14.30 lunch and clean-up

14.30-16.00 session 4
Second noble Truth of Cause of Suffering
Talk, Q&A, chanting and meditation

16.30- 18.00 session 5
Third Noble Truth of Cessation of Suffering
Talk, Q&A, chanting and meditation

18.00-19.00 dinner and clean-up

19.30 -21.00 session 6
Breathing, chanting, and Meditation

Sunday March 17
Fourth Noble Truth of the Path that leads to the cessation of suffering
The eightfold noble path

10.00-11.30 session 7
12.00-13.00 session 8
13.00-14.30 lunch and clean-up
14.30-16.00 session 9