Workshop Transitions of Aging and Dying | live&online | 26 mrt

Overgangen in ons leven

Click here for the English translation of this program

Een van de meest beangstigende overgangen in ons leven is de overgang van de dood, voorafgegaan door de overgang van het ouder worden. De westerse cultuur heeft de neiging om de dood en het sterven zo lang mogelijk te negeren en viert jeugd en kracht alsof die eeuwig kunnen duren.

Toch kunnen onderliggende angsten ons verouderingsproces subtiel kleuren. Is er een manier om anders om te gaan met de realiteit van ouder worden en sterven? Wat kunnen we leren van boeddhistische inzichten in vergankelijkheid, bardo en reïncarnatie?

Khenpo Kunga Dakpa leidt ons door een aantal oefeningen en teksten die onze angst kunnen verminderen en ons kunnen helpen de mogelijkheden van leven, ouder worden en sterven met een open geest en hart te omarmen.

Je bent van harte welkom bij deze drie uur durende diepgaande workshop om de realiteit van ouder worden en sterven te verkennen. En de diepten van deze universele reis in te gaan. Deze workshop is bedoeld om inzicht, reflectie en praktische wijsheid te bieden.

De realiteit onder ogen zien:

 • Veroudering als universele realiteit.
 • Meditatie om ouder worden te zien zoals het werkelijk is

Vreugdevol ouder worden:

 • Ontdek kansen en vreugde in het verouderingsproces.
 • Ontwikkel liefdevolle vriendelijkheid en wees aardig voor onszelf.


Verbondenheid:

 • Denk na over de onderling verbonden aard van het leven.
 • Verouderen als spirituele beoefening.


Reflectie op het leven:

 • Ontdek de diepere betekenis van ouder worden.
 • Dankbaarheid en vrijgevigheid als kernprincipes bij het navigeren door het verouderingsproces


Het moment van overlijden:

 • Open je geest voor het idee dat de dood de andere kant van de medaille van het leven is
 • We weten hoe we moeten sterven. Het lichaam weet het.

Wanneer

Dinsdag 26 maart 10.00 – 13.00 uur

Waar

De retraite kun je live in onze meditatieruimte in Amsterdam en online via Zoom bijwonen.

Kosten

€ 35,- (korting voor cursisten en vrijwilligers: 15%)

Overzicht van het hele programma met Khenpo Kunga Dakpa


Born in 1979, Khenpo Kunga Dakpa began his academic journey at Ngagyur Nyingma College, Mindrolling Monastic University in Northern India at the age of 19. Over nine years, he immersed himself in rigorous study, serving as an assistant lecturer for three years and later as a senior lecturer, assistant editor, secretary, and vice president. Conferred with the title of Khenpo in February 2018, his dedication stems from a genuine passion for teachings, with a focus on teaching about mental realities. His particular ardor lies in translating Tibetan-to-English Buddhist texts, aiming to bring the timeless wisdom of Dharma to a broader audience.


Workshop Transitions of Aging and Dying

One of the most challenging transitions in our lives is the transition of death, preceded by the transition of aging. Western culture tends to ignore death and dying as long as possible and celebrates youth and vigor as if it could last forever.

Underlying fears may nevertheless subtly colour our aging process. Is there a way to engage the realities of aging and dying differently? What can we learn from Buddhist insights into impermanence, bardo and reincarnation?

Khenpo Kunga Dakpa will lead us through some exercises and texts that may lessen our fear and help us embrace the opportunities of living, aging and dying with an open mind and heart.

Join us for a three-hour workshop to explore the realities of aging and dying. We invite you to a profound three-hour workshop that delves into the depths of this universal journey. This workshop is designed to provide insight, reflection, and practical wisdom.


Facing Reality:

 • Aging as a universal reality.
 • Meditation to see aging as it truly is.

Joyful Aging:

 • Discover opportunities and joy in the aging process.
 • Cultivate loving kindness and be kind to ourselves.

Connectedness:

 • Reflect on the interconnected nature of life.
 • Aging as a spiritual practice.

Reflection on Life:

 • Explore deeper meaning in aging.
 • Gratitude and generosity as core principles in navigating the aging process

The Moment of Death:

 • Open your mind to the idea that death is the other side of the coin of life
 • We know how to die. The body knows.

When

Tuesday March 26 10.00 AM – 1.00 PM

Where

You can join the retreat live in our meditationroom in Amsterdam and online through Zoom.

Costs

€ 35,- (discount for students and volunteers: 15%)

Overview of the whole program with Khenpo Kunga Dakpa