Lojong Mind Training

Lojong Mind Training

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining V

Lojong is een mind training, een ‘training van de geest’. Het is de klassieke Tibetaans Boeddhistische training voor het ontwikkelen van Bodhicitta, de geest van verlichting die wijsheid en compassie in zich verenigt. Er wordt ook wel gesproken over de ‘Absolute’ en de ‘Relatieve’ Verlichte geest.

Het Lojong onderricht leert je om ook je moeilijkheden en negativiteit op het pad van beoefening te brengen, zodat goedheid overwint.

Deze training ontstond in de 11-12de eeuw in Tibet als ‘Training the mind in Seven Points’. De Lojong in deze vorm, met bijbehorende 59 slogans (oefeningen, contemplaties, aanwijzingen) is nu nog steeds een belangrijk onderdeel van alle Tibetaanse tradities.

De zeven stappen (‘Essentials’) in de training zijn:

  1. Preparation – The Foundation of Practice
  2. The actual practice of Mastering the Two Aspects of the Enlightened Mind
  3. Transforming Adversity into the Path of Enlightenment
  4. Making Self-Mastery Your Way of Life
  5. Measuring Your Progress in Self-Mastery
  6. Commitments of Self-Mastery
  7. Instructions for Self-Mastery

Centraal in de lessen staat het Engelstalige boek Path of Heroes van de grote meester Zhechen Gyaltsab, met toelichtingen van Tarthang Tulku. Dit Engelstalige boek is verkrijgbaar via de Lotus Design winkel.

Begeleiding: Ans Vos en Elske van de Hulst

Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?

Deze vijfde vervolgtraining Boeddhistische Studie en Beoefening is toegankelijk voor wie de voorgaande jaartraining 4 ‘Vertrouwen en Toevlucht’ heeft gevolgd, en voor gevorderde Nyingma studenten na toestemming van de begeleiders.

Werkvormen

In de lessen lezen we samen de teksten, luisteren ernaar en reflecteren erop. We maken verder gebruik van meditatie, contemplaties en begeleide oefeningen. Er is ook gelegenheid voor uitwisseling. Huiswerk in de vorm van eigen studie en meditatie en toepassing van het thema in het dagelijks leven maakt deel uit van de training.

Literatuur

  • Path of Heroes, koop in de Lotus Design Winkel.
  • Voor de lessen ontvang je werkvertalingen van de specifieke teksten die we gebruiken.