Mind en De Drie Trainingen | Live & online | Start 9 sept ’24

Mind en De Drie Trainingen - Aan de hand van klassiek-boeddhistische beoefeningen verdiep je je verder in je geest (mind) - bij Nyingma Centrum Nederland

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining II

Thanka van de stadia van Samadhi
Thanka van de stadia van Samadhi

De leringen van Boeddha hebben alle gemeen dat ze een focus hebben op de mind, de geest. Of het nu gaat over karma, klesha, stadia van meditatieve concentratie, of methodieken als filosofische analyse, meditatie of onderzoeken van je ervaring: de geest is altijd aan de orde. Ons welzijn hangt af van de geest, want de kracht van de geest is onmiskenbaar.

De geest kan onze beste vriend zijn die ons helpt in moeilijkheden, of onze ergste vijand die zelfs een simpele waarneming kan veranderen in frustratie en lijden.

De belangrijkste stap op het pad naar innerlijke vrijheid is te beseffen dat dat alleen maar kan door het verdiepen van het begrijpen van onze geest. En door verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen geest, als een ‘verplichting’ vanuit compassie voor onszelf en de wereld. Daarvoor hebben we training nodig.


Begeleiding

Ans Vos is werkzaam geweest als voorlichter en trainer bij natuurorganisaties. Gaandeweg breidde haar hart voor natuur zich uit naar hart voor de heldere en mooie Dharma. Ze is lid van het bestuur van Nyingma Centrum Nederland en geeft cursussen in Meditatie en Boeddhistische studie en beoefening.

Ineke Smits is opgeleid als cultureel antropoloog. Ze heeft bijna 30 jaar met en voor vluchtelingen gewerkt, als begeleider en later als organisatie-adviseur en als trainer voor VluchtelingenWerk Nederland. Ze is sinds 1995 betrokken bij Nyingma Centrum Nederland en woont en werkt sinds 2011 in het centrum te Amsterdam. Daar is ze co-dean, geeft ze les in Skillful Means en Boeddhistische Studie en Beoefening, coördineert Boeddhisme Online en begeleidt ze de ceremonies.

Ineke Smits - Nyingma Centrum Nederland

Programma Jaartraining Mind en De Drie Trainingen

  • 9 september 2024 t/m 19 mei 2025 (geen les: 28 /10, 23/12, 30/12 17/2, 21/4, 28/4, 5/5)
  • maandagavond van 19.00 – 20.30 uur
  • 30 lessen (online)
  • 1 workshop (live) op zaterdagmiddag 1 maart: 13.30- 16.30
  • maximaal 15 deelnemers


Kosten: € 405 ,- of 9 x € 45,- per maand


Deel A: Visie, Houding, Gedrag – 4 lessen

In deze eerste lessen gaan we in op het belang van studie en beoefening vanuit visie, houding en gedrag. Visie als het zien van het belang van de training van de geest. En de houding van vrienden worden met je geest en jezelf. En gedrag als het herkennen en onderzoeken van de geest in je ervaring, en zo toepassen.

Les 1 t/m 4: 9, 16, 23, 30 september


Deel B: De Drie Draaiingen en De Drie Collecties – 2 lessen

Deze 2 lessen gaan over de weidsheid en de samenhang van de leringen met de Drie Draaiingen, de drie niveaus van presenteren van de Dharma door Boeddha, de Drie Collecties, de indeling van de leringen, en de relaties met de Drie Trainingen.

Les 5 en 6: 7 en 14 oktober


Deel C: Mind en de Drie Trainingen – 15 lessen

Het hart van deze jaartraining bestaat uit de studie, maar vooral veel beoefening van de zogeheten Drie Trainingen. Dat zijn achtereenvolgens de trainingen van Shila (morele discipline), Samadhi (meditatieve concentratie) en Prajna (wijsheid).

Shila is de training die de kracht tegengaat van karma (patroonvorming).
Samadhi is de training die de kracht tegengaat van de klesha (emotionaliteit).
Prajna is de training die de kracht tegengaat van onwetendheid (onwetendheid van karma, klesha en geloof in een ’zelf’).

De Drie Trainingen vormen zo de invulling van het Achtvoudige Pad dat Boeddha ons gaf. Ze vormen ook de basis voor verdere Dharma studie en beoefening, met een voortzetting van de training van de Prajna daarna.

Les 7 t/m 21: 21 oktober t/m 24 februari
Workshop: zaterdag 1 maart 13.30 – 16.30 uur
(28 okt herfstvakantie; 23 en 30 dec kerstvakantie; 17 febr voorjaarsvakantie)


Deel D: De Basis voor het Onderzoeken van het Zelf – 9 lessen

We zetten de training van Prajna, wijsheid, voort en beginnen daartoe met de basis voor het onderzoek van het zelf volgens de klassieke Abhidharma. We doen dat aan de hand van de zogeheten Vier Wetten van de Dharma en de Drie Kenmerken van Bestaan. Die motiveren ons meer te begrijpen over de werkelijke aard van het bestaan. Zij vormen de basis voor het herkennen van onze misverstanden over ‘hoe de dingen zijn’: de Vier Misvattingen. We onderzoeken in deze training de eerste twee misvattingen. Onderzoeken van het zelf wordt vervolgd in jaartraining III.

We maken gebruik van meditaties, contemplaties, vertaalde teksten uit Ways of Enlightenment en oefeningen. Enkel conceptueel begrijpen is hierbij niet de weg, het gaat vooral om deze leringen in actie te onderzoeken, als een ervarend leren.

Les 22 t/m 30: 3 maart t/m 19 mei
(21 apr t/m 5 mei tweede paasdag, meivakantie en bevrijdingsdag)


“The very changeability of mind is a sign that mind is trainable. If we can learn something from mind, we might be able to teach mind and transform it.”
– Tarthang Tulku in Milking the Painted Cow


Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?

Deze jaartraining is bedoeld voor wie de jaartraining I ‘De Dharma als gids’ heeft gedaan bij het Nyingma Centrum. Andere gevorderde studenten zijn welkom in overleg met de docent.

Werkvormen

De lessen bestaan uit oefeningen zoals zelfobservatie, contemplatie en meditatie. Elke les kent ook een korte inleiding met uitwisseling over kernpunten. Ten slotte krijg je wekelijks een oefening mee voor toepassing in je dagelijks leven.

Literatuur

In de lessen maken we gebruik van hoofdstukken uit de volgende boeken van Tarthang Tulku, desgewenst te koop in de Lotus Design Winkel:

Hoofdstukken uit Ways of Enlightenment worden uitgereikt in werkvertaling.