Serie van 9 Themaworkshops Kum Nye Yoga | Live en online

Een workshop Kum Nye Yoga is als een mini-retraite voor lichaam en geest. Door te focussen op een thema bieden deze workshops extra verdieping.

Serie van 9 maandelijkse workshops Kum Nye yoga

Eens per maand ben je op zaterdagochtend welkom bij de themaworkshop Kum Nye Yoga. Elke keer diepen we een nieuw thema verder uit.

Je kunt je inschrijven voor de serie van 9 workshops Kum Nye yoga van oktober 2023 t/m juni 2024, of ze los volgen.

De workshops maken deel uit van de Jaartraining Kum Nye ontwikkelen, die loopt van september tot juni in het volgende jaar.

za04mei10:00za13:00De helende kracht van Kum NyeWorkshop Kum Nye Yoga #8

za08jun10:00za13:00Vreugde van zijnWorkshop Kum Nye Yoga #9

Programma

Serie van 9 themaworkshops Kum Nye Yoga oktober 2023 – juni 2024

  • zaterdagochtend van 10.00 – 13.00 uur
  • serie van 9 workshops Kum Nye yoga
  • 1 x per maand
  • live bij Nyingma centrum in Amsterdam én online via Zoom
  • maximaal 15 deelnemers

Kosten voor de serie van 9 workshops Kum Nye yoga: € 275,-

Inschrijven voor 1 workshop Kum Nye yoga

Wil je een workshop los volgen? Schijf je dan in via de inschrijfknop bij de beschrijving van die workshop, hieronder.

Kosten losse workshop € 35,-. Nyingma cursisten betalen € 25,-.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


De 9 themaworkshops Kum Nye yoga op een rij

Workshop 1

za07oct10:00za13:00Luisteren naar het lichaamWorkshop Kum Nye Yoga #1

We ervaren ons lichaam voornamelijk door middel van voelen, maar nemen slechts een klein deel waar van wat er te voelen is. Zodra we immers een gevoel herkennen, benoemen we het, vinden er iets van, en reageren er op. In plaats van in contact met het zich ontwikkelende gevoel te blijven, schieten we in ons hoofd. Het lichaam komt zo niet aan zijn trekken. We verliezen onze natuurlijke sensitiviteit en daarmee het vertrouwen in ons lichaam. Oefenen met Kum Nye helpt ons om deze gewoonte te veranderen en toont ons een bron van gezondheid en geluk in onszelf.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 2

za11nov10:00za13:00Ontspannen in spanningWorkshop Kum Nye Yoga #2

Als we kunnen leren om te ontspannen temidden van de spanning van wat er gebeurt, beginnen we de kunst van ontspannen te ontdekken.

Het hoge tempo en de vele eisen van het dagelijks leven vragen erom op tijd te ontspannen. Maar dat lukt niet altijd even makkelijk.

Juist dat graag willen kan ons gemakkelijk in een vicieuze cirkel brengen van steeds meer stress. De subtiele samenwerking tussen lichaam en geest vraagt blijkbaar een andere benadering.

Kum Nye biedt hierop antwoord. Kum Nye integreert zowel de fysieke als de psychologische aanpak en brengt deze in evenwicht.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 3

za09dec10:00za13:00De kracht van de ademWorkshop Kum Nye Yoga #3

Kum Nye biedt een schat aan oefeningen om vertrouwd te worden met je adem en de mogelijkheden ervan.Twee citaten uit het Kum Nye boek nemen we als uitgangspunt voor deze workshop:

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 4

za13jan10:00za13:00Innerlijke ruimteWorkshop Kum Nye Yoga #4

Het lijkt alsof we het steeds drukker krijgen in ons leven: of we de ruimte voor onszelf steeds meer veilig moeten stellen in onze agenda, op ons werk of in ons privéleven. We zijn steeds druk met deze ruimte te ‘organiseren’. Kunnen we het gevoel van ‘te weinig ruimte’ ontspannen? Ongeacht de omstandigheden leren leven vanuit onze innerlijke ruimte en rust?

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 5

za10feb10:00za13:00Energiecentra in balansWorkshop Kum Nye Yoga #5

Geleidelijk krijgen we steeds meer contact met de energiestromen in ons lichaam. We worden ons bewust van de energiecentra, die onze energetische toestand weerspiegelen in de vorm van emoties. Door deze centra bewust te beïnvloeden kunnen we ook onze algehele toestand meer in balans brengen. De Kum Nye-oefeningen in deze workshop zijn gericht op de verschillende energiecentra in ons lichaam en hun doorstroming.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 6

za02mrt10:00za13:00Het hart openenWorkshop Kum Nye Yoga #6

De uitdrukking ‘van ganser harte’ geeft weer hoe we graag ons leven willen leiden: voluit, zonder terughouden en zonder ons te forceren. Afgestemd zowel op onze diepe verlangens als op de vraag van de omstandigheden. Toch lijkt ons hart zich vaak niet te storen aan wat we graag willen. Wat we wel kunnen is: gunstige voorwaarden scheppen voor het hart om zich vanzelf te openen. Ontspannen van het fysieke hartgebied en oefeningen die innerlijk evenwicht stimuleren werken in die richting.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 7

za13apr10:00za13:00Lichaam en geest in balansWorkshop Kum Nye Yoga #7

De eenheid die we ‘mens’ noemen maakt deel uit van oneindig complexe, elkaar beïnvloedende niveaus van leven met fysieke, psychologische en emotionele aspecten. Spanningen in die gebieden beletten een soepel functioneren en brengen ons uit balans. Door ontspannen krijgen we innerlijk meer ruimte en inzicht in wat er zich in ons afspeelt. Bovendien leren we vaardigheden om balans te vinden en te bewaren.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 8

za04mei10:00za13:00De helende kracht van Kum NyeWorkshop Kum Nye Yoga #8

Kum Nye is een zachte vorm van zelfgenezing die ons een aanzet kan geven om voldoening te vinden binnen onszelf. Lichaam en geest kunnen gevoed en geheeld worden als we onze gevoelens en sensaties diep aanraken en ze door het fysieke lichaam laten verspreiden. Het stromen van de energie maakt het hele lichaam levendig en licht. Geleidelijk aan worden we ons bewust van een alles doordringend energieveld in ons lichaam en erbuiten.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Workshop 9

za08jun10:00za13:00Vreugde van zijnWorkshop Kum Nye Yoga #9

Kan het contact met je gewaarwording zo direct zijn dat niets zich meer tussen jou en de ervaring bevindt? Geen getuige of commentator? Dat je helemaal opgaat in je ervaring? En kan je aandacht zo open zijn als bij het ontvouwen van een wonder? Voorbij herinneringen en verwachtingen? Vreugde van bestaan kan geproefd worden als we voorbij onze verwachtingen leren afstemmen op de directe ervaring.

Inschrijving voor online deelname sluit om 8 uur op de ochtend van de workshop.


Literatuur Kum Nye Yoga