De Dharma als gids | Live en online

Dharma als gids - Voor wie diepgaand de (eigen) werkelijkheid wil onderzoeken en een basis heeft in meditatie en/of zelfreflectie - bij Nyingma Centrum Nederland

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining I

De Dharma als Gids is de eerste jaartraining van het studieveld Boeddhistische studie en beoefening. We leren zelf ervaren en begrijpen wat de Boeddha ontdekte en overbracht.

Weten en ervaren hoe je geest werkt opent de weg naar vrijheid en vervulling. Het boeddhistische pad begint daarom met mindfulness en inzicht in je dagelijkse problemen en frustraties.

Programma De Dharma als Gids

  • 11 september 2023 t/m 27 mei 2024
  • maandagavond van 19.00 – 20.30 uur
  • 30 lessen
  • Live op het Nyingma Centrum en online via zoom
  • 1 workshop live op zaterdag 16 dec van 10.00 – 13.00 uur
  • maximaal 15 deelnemers

Kosten: € 395,- of 9 x € 44,- per maand


Na aanmelding voor de jaartraining Dharma als Gids ontvang je een kortingscode waarmee je tot en met 30 september 2023 15% korting ontvangt op meditatiekussens, -matten en pashmina omslagdoeken van de Lotus Design Winkel, een onderdeel van Nyingma Centrum Nederland.
De inkomsten die Nyingma Centrum Nederland genereert via het lesaanbod en via verkoop winkel zijn – na aftrek van onkosten – bestemd voor projecten van Nyingma wereldwijd.


De leer van de Boeddha als gids

De Boeddha had een diepe wens om het lijden op de wereld te begrijpen. Hij ontdekte na een lange zoektocht dat het menselijk lijden terug te voeren is op de werking van de geest. Hij besloot vanuit grote compassie voor de mensheid zijn ontdekkingen over te brengen aan de wereld. Dharma betekent de leer van Boeddha.

De geest schept frustraties en problemen, maar leidt ook de weg naar bevrijding hiervan. Dit intellectueel te ‘weten’ is niet voldoende. Het boeddhistische pad moet je zelf bewandelen, met je eigen geest als metgezel. De jaartraining ‘De Dharma als gids’ bestaat daarom voor een groot deel uit gericht oefenen met je eigen geest – samen in de klas en door de week tijdens je dagelijkse bezigheden.

Dit doen we aan de hand van de Vier Fundamenten voor Mindfulness en de Vier Edele Waarheden – twee van de eerste thema’s waarin de Boeddha onderricht gaf. Je leert de principes en past ze toe in de praktijk van je dagelijks leven.

De Vier Fundamenten van Mindfulness

De jaartraining begint met twee lessen over de Boeddha. Daarna ga je oefenen met de ‘Vier Fundamenten van Mindfulness’, zoals Boeddha die presenteerde. Met mindfulness als basis richt je je blik op jezelf en op de wereld om je heen. Je gaat de mechanismen en percepties doorzien, die je frustraties en problemen veroorzaken en in stand houden. Dit inzicht helpt je om de kracht van je geest te activeren en te leren herkennen.

De Vier Edele Waarheden

Op basis van dit inzicht ga je aan de slag aan de hand van de ‘Vier Edele Waarheden’ van de Boeddha. Je richt je vizier op de druk van frustraties en lijden in je eigen bestaan. Door zicht te krijgen op hoe je geest werkt in de praktijk, krijg je instrumenten in handen om je frustraties om te zetten in diepe vervulling.


Begeleiding

Ineke Smits is opgeleid als cultureel antropoloog. Ze heeft bijna 30 jaar met en voor vluchtelingen gewerkt, als begeleider en later als organisatie-adviseur en als trainer voor VluchtelingenWerk Nederland. Ze is sinds 1995 betrokken bij Nyingma Centrum Nederland en woont en werkt sinds 2011 in het centrum te Amsterdam. Daar is ze co-dean, geeft ze les in Skillful Means en Boeddhistische Studie en Beoefening, coördineert Boeddhisme Online en begeleidt ze de ceremonies.

Ineke Smits - Nyingma Centrum Nederland

De Dharma als gids – Boeddhistische studie en beoefening jaartraining I

De Vier Fundamenten van Mindfulness

Les 1 t/m les 13 – 11 september t/m 11 december 2023
1 workshop live op zaterdag 16 december

Om de geest te activeren en meer te leren richten, begint Dharma beoefening met de intensieve Vier Fundamenten van Mindfulness: mindfulness van lichaam, gevoel, geest en Dharma. Mindfulness, zoals Boeddha die oorspronkelijk presenteerde en bedoelde.

De training begint met de eerste drie ‘niveaus’, in deze volgorde: aandacht voor lichaam, gevoel en de bewegingen in de geest. Na verloop van tijd maakt de zachte, ontspannen aandacht voor wat er gebeurt in lichaam en geest plaats voor kalmte, stabiliteit en de vaardigheid om aanwezig te zijn bij je ervaring.

Vanuit die kalmte ga je door naar het vierde niveau van de Mindfulness training: je onderzoekt beelden, gedachten, meningsvorming en andere ‘mentale gebeurtenissen’ die zich afspelen in je geest.


De Vier Edele Waarheden

Les 14 t/m les 30 – 8 januari t/m 27 mei 2024

In zijn eerste onderricht heeft de Boeddha zijn inzicht geformuleerd als de Vier Edele Waarheden: er is lijden, er is een oorzaak van lijden; lijden kan ophouden en er is een pad dat naar het ophouden voert.

Door de principes van onderzoek van de Vier Edele Waarheden te volgen krijg je de gelegenheid om een vervelende situatie die je in je dagelijks leven tegenkomt, bepaalde emotionele reacties, manieren van denken of doen die je hinderen in je doelen en je gelukkig voelen, om die te onderzoeken, er iets mee te doen. En echte betekenis in je leven te vinden.

Met de Eerste Edele Waarheid verken je het ‘lijden’, zoals Boeddha dat ook deed. Je gaat onder ogen zien van dat lijden en frustratie onmiskenbaar deel zijn van je leven. Dit is een onderkenning – van wat we vaak niet (willen) zien – het is geen pessimisme. Boeddha was een realist, geen pessimist. Dit besef nodigt uit tot nader onderzoek.

In de lessen over de Tweede Edele Waarheid onderzoek je, aan de hand van oefeningen, de oorzaken van lijden. Je:

  • onderzoekt de grens tussen ‘weten’ en ‘niet weten’.
  • leert over de dwingende kracht van oorzaak en gevolg (karma) en over de rol van emotionaliteit (klesa) hierin;
  • gaat negatieve emoties, angst en zelfbeelden herkennen; en
  • legt de basis voor een duurzame vriendschap met jezelf.

De Derde Edele Waarheid leert je de voortdurende reactiviteit van de geest zien. Je traint, als tegengif voor negatieve emoties, om niet reactief te zijn en om je niet langer te identificeren met wie-je-niet-bent. Je brengt je geest thuis.

In lessen over de Vierde Edele Waarheid verken je het Achtvoudige Pad, dat leidt naar het einde van lijden. Je leert ook over het pad van compassie, het belang van training en de noodzaak om inzicht en inzet voor positieve verandering te formuleren.


Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining geschikt?

Deze jaartraining is toegankelijk voor studenten die eerder een jaartraining volgden bij het Nyingma Centrum, of na overleg met de docent.

Werkvormen

De lessen bestaan uit oefeningen zoals zelfobservatie, contemplatie, meditatie en Kum Nye Yoga. Elke les kent ook een korte inleiding met uitwisseling over kernpunten. Ten slotte krijg je wekelijks een oefening mee voor toepassing in je dagelijks leven.

Wat neem ik mee?

Neem een schrift en pen mee, zodat je je ervaringen en reflecties kunt opschrijven en nalezen. Als je in het schrift ook je huiswerk bijhoudt, maak je een document waarin je je eigen ontwikkeling kunt teruglezen.

Meditatie en reflectie maken deel uit van iedere les. Draag dus bij voorkeur comfortabel zittende kleding.

Literatuur

In de lessen maken we gebruik van hoofdstukken uit de volgende boeken van Tarthang Tulku, desgewenst te koop in de Lotus Design Winkel:

Hoofdstukken uit Ways of Enlightenment worden uitgereikt in werkvertaling.


Download hier het programma met de data

Vervolgtrainingen in het studieveld Boeddhistische Studie en Beoefening vindt je hier