Vertrouwen en Toevlucht | Live en Online

Vertrouwen en Toevlucht - Ontdek een vertrouwen dat leidt naar toevlucht in de Boeddha, Dharma en Sangha - bij Nyingma Centrum Nederland

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining IV

De leringen van de Boeddha – de visie op lijden en de oplossing voor onze frustraties – hebben alle gemeen dat ze een focus hebben op de mind, de geest. Je geest kan zijn als een vriend die je helpt en steunt, of als een vijand die simpele ervaringen verandert in frustraties.

De belangrijkste stap op het pad naar innerlijke vrijheid is te beseffen dat dat alleen maar kan door het begrijpen van de geest.

Deze jaartraining bestaat uit twee delen. Het eerste deel Vertrouwen en Toevlucht is een vervolg op de jaartraining Onderzoeken van het ‘zelf’. In de lessen ga je verder met het onderzoeken van de eigen geest en de ‘illusie van het zelf’. Als dat ‘zelf’ een illusie is, wat is dan eigenlijk wél betrouwbaar? En wat kan je werkelijk richting en doel geven in je leven? En wat betekent dan het traditionele toevlucht nemen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha voor je?

Het tweede deel ‘De Vier Onmetelijke Kwaliteiten’ gaat over de verdere praktische toepassing en beoefening van het onderzoeken van het zelf. De klassieke lering van de ‘De Vier Onmetelijke Kwaliteiten’ leiden je ‘voorbij het ik’. Ze helpen je een echte verbinding aan te gaan tussen ‘ik en de ander’, die de pijn en eenzaamheid van dat vaste ik oplost en zo ware vreugde en vervulling brengt voor jezelf en anderen.

Begeleiding: Ans Vos


Deel 1: Vertrouwen en Toevlucht

In Vertrouwen en Toevlucht, het eerste deel van de jaartraining, staan we via studie en beoefening stil bij wat nu werkelijk betrouwbaar is als basis voor ons bestaan als mens. Want wat is meestal onze ‘toevlucht’ als we het echt moeilijk hebben? Hoe betrouwbaar is dat?

We doen dat onderzoek aan de hand van de klassieke, zogeheten ‘Vier Gedachten’, vier overwegingen die de mind naar de Dharma kunnen keren: Kostbare gelegenheid van Mens zijn, Vergankelijkheid en Dood, Defecten van Samsara en karma, de wet van oorzaak en gevolg.

Dan gaan we in op wat vertrouwen wel en niet is, op de klassieke soorten vertrouwen volgens de Dharma en op vertrouwen in de overdracht van de Dharma, van Boeddha naar nu.
We eindigen met de betekenis en de wijze van het klassieke toevlucht nemen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Dit deel van de jaartraining is toegankelijk voor wie de vorige jaartraining ‘Onderzoeken van het zelf’ heeft gevolgd.


Deel 2: De Vier Onmetelijke Kwaliteiten

Liefdevolle vriendelijkheid, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid.

Het boeddhisme spreekt van Vier Onmetelijke Kwaliteiten: Liefdevolle vriendelijkheid, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid.

Enkel mooie woorden? Nee, ze gaan verder en dieper dan je ‘denkt’.

De Vier Onmetelijke Kwaliteiten brengen ruimte in je vaste aannames over ‘ik’ en ‘de ander’. En gaan ook dieper, want het komt neer op wat echte ‘vrijheid’ voor je is, voorbij grenzen.

Ze helpen je zinloze gewoontes en fixaties losser te maken en negatieve zelf-gerichtheid te onderkennen en op te geven. Zodat een onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf kan groeien en tegelijk een ware solidariteit met anderen.

En het mooie is: die twee houdingen gaan samen; ze kunnen niet zonder elkaar. De Vier Kwaliteiten lossen zo de barrières op van gevoelens van eenzaamheid en isolatie en brengen kalmte en helderheid.

Gelijkmoedigheid is de staat van de mind die in evenwicht blijft, onpartijdig is, accepteert. En is de basis voor de andere drie.

Liefdevolle vriendelijkheid is de diepe wens en intentie dat iedereen gelukkig mag zijn.

Compassie is de diepe wens en intentie dat iedereen vrij mag zijn van frustratie en lijden; gaat zelf-gerichtheid tegen en zorgt voor verbinding met anderen.

Vreugde is je ondersteuning en is ook een ‘meelevende’ vreugde bij het zien van geluk van anderen.

In 13 lessen ervaar je aan de hand van oefeningen en teksten wat ze nog meer betekenen en je bieden.

Deze boeddhistische cursus is geschikt voor zowel gevorderden in meditatie of boeddhistische training, als voor beginners met enige ervaring in meditatie.


Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?

Het eerste deel van de jaartraining, Vertrouwen en Toevlucht, is bedoeld voor studenten die de eerdere jaartraining Onderzoeken van het ‘zelf’ hebben gevolgd.

Het tweede deel, De Vier Onmetelijke Kwaliteiten, staat open voor alle studenten met enige ervaring in meditatie en zelfobservatie.

Werkvormen

De lessen bestaan uit oefeningen zoals zelfobservatie, contemplatie en meditatie. Elke les kent ook een korte inleiding met uitwisseling over kernpunten. Ten slotte krijg je wekelijks een oefening mee voor toepassing in je dagelijks leven.

Literatuur

In de lessen maken we gebruik van hoofdstukken uit de volgende boeken van Tarthang Tulku, desgewenst te koop in de Lotus Design Winkel:

Hoofdstukken uit Ways of Enlightenment worden uitgereikt in werkvertaling.