Vertrouwen en Toevlucht | Online | Start 12 sept

Vertrouwen en Toevlucht - Ontdek een vertrouwen dat leidt naar toevlucht in de Boeddha, Dharma en Sangha - bij Nyingma Centrum Nederland

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining IV

De leringen van de Boeddha – de visie op lijden en de oplossing voor onze frustraties – hebben alle gemeen dat ze een focus hebben op de mind, de geest. Je geest kan zijn als een vriend die je helpt en steunt, of als een vijand die simpele ervaringen verandert in frustraties.

De belangrijkste stap op het pad naar innerlijke vrijheid is te beseffen dat dat alleen maar kan door het begrijpen van de geest.

Deze jaartraining bestaat uit drie delen. Het eerste deel Vertrouwen en Toevlucht‘ is een vervolg op de jaartraining Onderzoeken van het ‘zelf’. In de lessen ga je verder met het onderzoeken van de eigen geest en de ‘illusie van het zelf’. Als dat ‘zelf’ een illusie is, wat is dan eigenlijk wél betrouwbaar? En wat kan je werkelijk richting en doel geven in je leven? En wat betekent dan het traditionele toevlucht nemen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha voor je?

In het tweede deelDe kracht van vertrouwen en gebed‘ onderzoek je hoe vertrouwen en gebed de poort naar een hoger bewustzijn openen, waar we voorbij alle vormen gaan.

Het derde deel De Vier Onmetelijke Kwaliteiten’ gaat over de verdere praktische toepassing en beoefening van het onderzoeken van het zelf. De klassieke lering van de ‘De Vier Onmetelijke Kwaliteiten’ leiden je ‘voorbij het ik’. Ze helpen je een echte verbinding aan te gaan tussen ‘ik en de ander’, die de pijn en eenzaamheid van dat vaste ik oplost en zo ware vreugde en vervulling brengt voor jezelf en anderen.

Programma Jaartraining Vertrouwen en Toevlucht

  • 12 september 2024 t/m 22 mei 2025 (geen les op: 28/10, 19/12, 26/12, 2/1, 13/2,20/2,1/5)
  • donderdagavond van 19.00 tot 20.30 (online)
  • 30 lessen + 1 workshop
  • Workshop za 14 dec 10-13 uur (live)

Kosten: € 405 of 9 x € 45


Begeleiding

Ans Vos is werkzaam geweest als voorlichter en trainer bij natuurorganisaties. Gaandeweg breidde haar hart voor natuur zich uit naar hart voor de heldere en mooie Dharma. Ze is lid van het bestuur van Nyingma Centrum Nederland en geeft cursussen in Meditatie en Boeddhistische studie en beoefening.


Deel 1 – Vertrouwen en Toevlucht

In Vertrouwen en Toevlucht staan we met studie en beoefening stil bij wat werkelijk betrouwbaar is als basis en echte steun voor ons bestaan als mens. Want wat is normaliter onze ‘toevlucht’ als we het echt moeilijk hebben? Hoe betrouwbaar is dat?

We doen dat onderzoek aan de hand van de klassieke, zogeheten ‘Vier Gedachten’. Dat zijn de vier overwegingen die de mind naar de Dharma kunnen keren: Kostbare gelegenheid van Mens zijn, Vergankelijkheid en Dood, Defecten van Samsara en karma, de wet van oorzaak en gevolg.

Dan gaan we in op wat vertrouwen wel en niet is, op de klassieke soorten vertrouwen volgens de Dharma en op vertrouwen in de overdrachtslijn van de Dharma, van Boeddha naar nu.
We eindigen met de betekenis en de manier van het klassiek toevlucht nemen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

  • 13 lessen: 12 september t/m 12 december (geen les: 31 okt )
  • Workshop 14 december van 13.30-16.30 (live)

Dit deel van de jaartraining is toegankelijk voor wie de vorige jaartraining ‘Onderzoeken van het zelf’ heeft gevolgd.


Deel 2 – De kracht van vertrouwen en gebed

Vertrouwen is een vermogen waarmee we direct verbinding kunnen maken met wat waar is. Het stelt ons in staat om door het uitgebreide netwerk van het zelf te kijken, het potentieel van grotere kennis te zien en te bereiken.

Dit uitreiken naar iets dat aan ons verwant is, maar veel groter, is de kern van gebed, een direct kanaal naar hoger bewustzijn.

In deze lessen onderzoek je hoe vertrouwen en gebed die verbinding tot stand kunnen brengen.
We doen dat aan de hand van 4 vragen:

  • Hoe zie ik mezelf?
  • Hoe zie ik het heilige?
  • Hoe nodig ik zegeningen uit?
  • Hoe ontvang ik zegeningen?

5 lessen: 9 jan t/m 6 febr

Dit deel wordt ook als cursus aangeboden waar nieuwe mensen kunnen instromen


Deel 3 – De Vier Onmetelijke Kwaliteiten

Liefdevolle vriendelijkheid, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid.

Het boeddhisme spreekt van Vier Onmetelijke Kwaliteiten: Liefdevolle vriendelijkheid, Compassie, Vreugde en Gelijkmoedigheid. Ze vormen de aspiratie en voorbereiding voor ‘Bodhicitta’, de verlichte geest ten behoeve van alle wezens.

De Vier Onmetelijke Kwaliteiten brengen ruimte in je vaste aannames over ‘ik’ en ‘de ander’. En gaan ook dieper, want het komt neer op wat echte ‘vrijheid’ voor je is, voorbij grenzen.

Ze helpen je zinloze gewoontes en fixaties losser te maken en negatieve zelf-gerichtheid te onderkennen en op te geven. Zodat een onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf kan groeien en tegelijk een ware solidariteit met anderen.

En het mooie is: die twee houdingen gaan samen; ze kunnen niet zonder elkaar. De Vier Kwaliteiten lossen zo de barrières op van gevoelens van eenzaamheid en isolatie en brengen kalmte en helderheid.

Gelijkmoedigheid is de staat van de mind die in evenwicht blijft, onpartijdig is, accepteert. En is de basis voor de andere drie.

Liefdevolle vriendelijkheid is de diepe wens en intentie dat iedereen gelukkig mag zijn.

Compassie is de diepe wens en intentie dat iedereen vrij mag zijn van frustratie en lijden; gaat zelf-gerichtheid tegen en zorgt voor verbinding met anderen.

Vreugde is je ondersteuning en is ook een ‘meelevende’ vreugde bij het zien van geluk van anderen.

In 12 lessen ervaar je aan de hand van oefeningen en teksten wat ze nog meer betekenen en je bieden.

Deze boeddhistische cursus is geschikt voor zowel gevorderden in meditatie of boeddhistische training, als voor beginners met enige ervaring in meditatie.

12 lessen: 27 febr t/m 22 mei (geen les: 1 mei)

Dit deel wordt ook als cursus aangeboden waar nieuwe mensen kunnen instromen


Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?

Het eerste deel van de jaartraining, Vertrouwen en Toevlucht, is bedoeld voor studenten die de eerdere jaartraining Onderzoeken van het ‘zelf’ hebben gevolgd.

Het tweede en derde deel, De kracht van vertrouwen en gebed en De Vier Onmetelijke Kwaliteiten, staat open voor alle studenten met enige ervaring in meditatie en zelfobservatie.

Werkvormen

De lessen bestaan uit oefeningen zoals zelfobservatie, contemplatie en meditatie. Elke les kent ook een korte inleiding met uitwisseling over kernpunten. Ten slotte krijg je wekelijks een oefening mee voor toepassing in je dagelijks leven.

Literatuur

In de lessen maken we gebruik van hoofdstukken uit de volgende boeken van Tarthang Tulku, desgewenst te koop in de Lotus Design Winkel:

Hoofdstukken uit Ways of Enlightenment worden uitgereikt in werkvertaling.

Vervolgtrainingen in het studieveld Boeddhistische Studie en Beoefening vindt je hier