Vertrouwen en Toevlucht

Vertrouwen en Toevlucht - Ontdek een vertrouwen dat leidt naar toevlucht in de Boeddha Dharma en Sangha - Nyingma Centrum Nederland

Boeddhistische studie en beoefening – Jaartraining V

De leringen van de Boeddha – de visie op lijden en de oplossing voor onze frustraties – hebben alle gemeen dat ze een focus hebben op de mind, de geest. Je geest kan zijn als een vriend die je helpt en steunt, of als een vijand die simpele ervaringen verandert in frustraties.

De belangrijkste stap op het pad naar innerlijke vrijheid is te beseffen dat dat alleen maar kan door het begrijpen van de geest.

Deze training Vertrouwen en Toevlucht is een vervolg van het onderzoeken van de eigen geest en de ‘illusie van het zelf’, zoals we dat deden in de jaartraining Onderzoeken van het zelf. Als dat ‘zelf’ een illusie is, wat is dan eigenlijk wél betrouwbaar? En wat kan je bij de toepassing ervan werkelijk richting en doel geven in je leven? Wat ook echt werkt?

Begeleiding: Ans Vos


Programma Jaartraining Vertrouwen en Toevlucht

 • 10 september 2020 t/m 22 april 2021
 • donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur
 • 26 lessen
 • Online
 • maximaal 15 deelnemers

De jaartraining bestaat uit twee delen.

Deel 1, Vertrouwen en Toevlucht:

 • 9 lessen + 1 workshop
 • 10 september t/m 12 november 2020
 • workshop op zondagmiddag van 12:00 – 16:30 uur, incl. lunch
 • prijs: € 135,-

Deel 2, De Vier Onmetelijke Kwaliteiten

 • 12 lessen
 • 14 januari t/m 22 april 2021
 • prijs wordt nader bekendgemaakt

Inschrijving geschiedt per deel.Programma Jaartraining Vertrouwen en Toevlucht

Deel 1: Vertrouwen en Toevlucht

In Vertrouwen en Toevlucht, het eerste deel van de jaartraining, staan we via studie en beoefening stil bij wat nu werkelijk betrouwbaar is als basis voor ons bestaan als mens. Want wat is meestal onze ‘toevlucht’ als we het echt moeilijk hebben? Hoe betrouwbaar is dat?

We doen dat onderzoek aan de hand van de klassieke, zogeheten ‘Vier Gedachten’, vier overwegingen die de mind naar de Dharma kunnen keren: Kostbare gelegenheid van geboorte als Mens, Vergankelijkheid en Dood, Defecten van Samsara en Karma, de wet van oorzaak en gevolg.

Ten slotte volgen een aantal lessen over wat het dan betekent om toevlucht te nemen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha. We doen dat met prachtige prayers, mantra zingen, teksten en veel oefeningen.


Deel 2: De Vier Onmetelijke Kwaliteiten

Gelijkmoedigheid, Liefdevolle vriendelijkheid, Compassie en Vreugde vormen de Vier Onmetelijke Kwaliteiten. Hier komen wijsheid en compassie samen. Ze vormen ook de voorbereiding op het ‘pad van de Bodhisattva’.

Stilstaan bij deze vier kwaliteiten en ze toepassen in je dagelijkse beoefening brengen ons veel goeds. Ze geven echte richting en doel aan je leven en zijn praktisch. Ze zijn niet normatief, maar juist verrassend openend. Ze brengen ook negatieve emoties tot rust en leiden naar een dieper begrip en wijder gewaarzijn. Dat komt ten goede aan anderen én aan jezelf, dat gaat zelfs samen. Wat weerhoudt ons?


Praktische informatie

Voor wie is deze jaartraining bedoeld?

Het eerste deel van de jaartraining, Vertrouwen en Toevlucht, is bedoeld voor studenten die de eerdere jaartraining Onderzoeken van het zelf hebben gevolgd of voor andere gevorderde studenten na overleg met de docent.

Het tweede deel, De Vier Onmetelijke Kwaliteiten, staat open voor alle studenten met enige ervaring in meditatie en zelfobservatie.

Werkvormen

De lessen bestaan uit oefeningen zoals zelfobservatie, contemplatie en meditatie. Elke les kent ook een korte inleiding met uitwisseling over kernpunten. Ten slotte krijg je wekelijks een oefening mee voor toepassing in je dagelijks leven.

Literatuur

In de lessen maken we gebruik van hoofdstukken uit de volgende boeken van Tarthang Tulku, desgewenst te koop in de Lotus Design Winkel:

Hoofdstukken uit Ways of Enlightenment worden uitgereikt in werkvertaling.

Print Friendly, PDF & Email