Monthly Archives: maart 2018

1 post

Cursus Werken met inzicht

In deze cursus leer je goed te werken met kennis. Je onderzoekt je gedachtenproces ervaringsgewijs en verbetert je denken door je zintuigen erbij te betrekken.

Voor studenten met een basis in meditatie en zelf observatie.