Monthly Archives: mei 2022

2 posts

Vertrouwenspersoon

Omdat Nyingma Centrum Nederland streeft naar een veilig en open klimaat heeft het bestuur sinds kort een vertrouwenspersoon aangetrokken. Overal waar mensen samen zijn en elkaar in welke vorm dan ook ontmoeten kan sprake zijn van ongewenstheden. Dat kan een […]